Nieuws

Friese vlag wappert boven Cannes

Camera Gerhild van Rooij Potlood Arend Waninge

Een majestueus gezicht afgelopen weekend in het Zuid-Franse Cannes. Fier boven de haven met de miljoenenjachten wapperde de pompeblêden. Een mooi gebaar van de gemeente Cannes die zaterdag een samenwerkingsverband sloot met de gemeente Opsterland.

De samenwerking draait om Tinco Lycklama à Nijeholt, geboren in Beetsterzwaag, overleden in Cannes. Hij reisde midden 19e eeuw door het Midden Oosten en liet zijn verzameling na aan de gemeente Cannes. Deze omvangrijke verzameling vormt de basis van het Musée de la Castre, waar zaterdagmiddag een expositie over het leven en werk van Tinco werd geopend.

Enkele tientallen Opsterlanders waren hierbij aanwezig, waaronder burgemeester Ellen van Selm. Het is de bedoeling dat de expositie volgend jaar naar Beetsterzwaag komt.

Ook Sa! was mee naar Cannes. Komende woensdag in de krant meer over Tinco, de expositie en Cannes.