Nieuws

Gasboring Nij Beets bij rechtbank

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Gaswinner Vermilion en de gemeente Opsterland treffen elkaar volgende week donderdag (13 december; 10.00 uur) bij de rechtbank in Groningen. Het is dan al meer dan een jaar geleden dat Vermilion naar de rechter stapte in haar pogingen om bij Nij Beets een proefboring uit te kunnen voeren. Hoe zit het ook alweer?

In juni 2016 diende Vermilion een aanvraag in voor een omgevingsvergunning om bij de Ripen in Nij Beets een proefboring uit te kunnen voeren. De gemeente Opsterland weigerde deze vergunning, mede onder grote druk van protesten van omwonenden en de gemeenteraad. Ze vindt dat de proefboring leidt tot onevenredige aantasting van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de natuurlijke waarden en de verkeersveiligheid.

Vermilion stapte daarop in oktober 2016 naar de gemeentelijke commissie van bezwaarschriften, die de onderneming in juni 2017 op hoofdlijnen gelijk gaf. Volgens de bezwarencommissie had Opsterland deze onevenredige aantasting onvoldoende aangetoond. Het college van B en W legde het advies om opnieuw een besluit te nemen naast zich neer en bleef bij de weigering om mee te werken. Daarop stapte Vermilion in september 2017 naar de rechter.

Na de indiening heeft de rechtbank de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) gevraagd om aanvullend onderzoek te doen dat de rechtbank nodig heeft om het beroep te kunnen beoordelen. De StAB heeft stukken bestudeerd en interviews gehouden met de betrokken partijen. Het gaat niet alleen om Vermilion en de gemeente Opsterland. Er zijn ook tien zogenaamde derde belanghebbenden die zich bij het proces hebben aangesloten. Onder hen diverse omwonenden en Stichting Tsjingas. Dit nadere onderzoek heeft de nodige tijd gekost. StAB heeft op 21 juni van dit jaar haar eindverslag uitgebracht.

Nu de behandeling van het geding nabij is, wil dat nog niet zeggen dat het einde van de juridische procedures in zicht is. Na het vonnis van de bestuursrechter staat het partijen nog vrij om het hogerop te zoeken.

Tsjingas heeft al een bus vol sympathisanten die volgende week donderdag meegaan naar Groningen. Aansluitend op het geding is er op het plein voor de rechtbank aan het Guyotplein een manifestatie rondom de problemen van de kleine gasvelden.

▶ Opsterland blijft bij verbod (juli 2017)