Nieuws

Gaswinning Nieuwehorne opnieuw bekeken

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Gaswinning

De gemeente Heerenveen wil eigenlijk niet meewerken aan gaswinning bij Nieuwehorne-Katlijk, maar voelt zich nu toch gedwongen om de aanvraag opnieuw in behandeling te nemen.

In november vorig jaar besloot Heerenveen niet mee te werken aan de gaswinning aan de Vogelweide in Nieuwehorne. Vermilion stapte daarop naar de gemeentelijke commissie bezwaarschriften. Conclusie van de commissie: de weigering is niet gebaseerd op de juiste argumentatie. Heerenveen gebruikte geen ruimtelijke-planologische argumenten voor de weigering, maar politieke argumenten. Voldoet de aanvraag aan de afwijkingsregels van het bestemmingsplan, dan moet de gemeente een omgevingsvergunning afgeven.

Heerenveen verwacht dat wanneer ze medewerking blijft weigeren, Vermilion naar de rechter stapt en er een schadeclaim volgt. Daarom gaat de gemeente het verzoek om planologische medewerking opnieuw bekijken.

Vorig jaar vroeg de gemeenteraad het college van B en W om zoveel mogelijk nieuwe gasboringen te voorkomen en plannen zo lang mogelijk te vertraging in de hoop op nieuwe inzichten. Toenmalig wethouder Siebenga gaf de raad toen ook al mee dat ze medewerking zou weigeren, maar dat dit besluit misschien juridisch geen stand zou houden.