Nieuws

Geen aanpassing supermarktbeleid in Gorredijk

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De gemeente Opsterland is niet van plan om het beleid rond de vestiging van supermarkten in Gorredijk aan te passen. Het college van B en W blijft bij het standpunt dat er in het dorp plek is voor maximaal vier supermarkten. Met Albert Heijn, Jumbo, Aldi en Poiesz is dat aantal bereikt.

RetailPlan uit Drachten daagde Opsterland in september uit om het beleid beter te onderbouwen of aan te passen. Het bedrijf heeft plannen om een of meer percelen aan de Badweg te kopen om daar een supermarkt te vestigen. Wim Eilering van RetailPlan stelde eerder dat het Opsterlandse beleid niet in overeenstemming is met de Europese Dienstenrichtlijn; bovendien verwijst hij naar een gerechtelijke uitspraak over een vergelijkbare kwestie in Appingedam. Het college van B en W heeft een extern bureau naar de kwestie laten kijken. Opsterland vindt dat een beperking van het aantal vestigingen nodig is om het functioneren en de vitaliteit van het centrumgebied van Gorredijk te behouden en te kunnen blijven versterken.

Vitaliteit centrum

Een recente marktverkenning laat volgens het college van B en W zien dat het huidige winkeloppervlak aan detailhandel en dagelijkse levensmiddelen al ruim aan de maat is. Vestiging van een vijfde supermarkt zou kunnen leiden tot het omvallen van een supermarkt in het centrum, waarmee de vitaliteit van het centrum in het gedrang komt. Het beleid voldoet volgens het college daarom ook aan de Europese Dienstenrichtlijn die stelt dat een bestemmingsplan alleen beperkingen in vestiging mag bevatten als deze niet discriminerend, noodzakelijk en evenredig zijn. Het beschermen van de leefbaarheid van het centrum van een dorp kan volgens het college een dwingende reden zijn.

Omdat het verzoek van RetailPlan aan de gemeenteraad is gericht, staat er een brief met de afwijzing van het verzoek op de raadsagenda van 17 januari.

Delen