Nieuws

Geen gesprek over sportaccommodaties

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De uitspraak van de rechter in de kwestie tussen de Stichting Sportgebouw Kortezwaag (SSK) en de gemeente Opsterland krijgt vooralsnog geen vervolg aan de onderhandelingstafel. De gemeente wil eerst de definitieve uitspraak van de rechter afwachten voordat ze de vervolgstappen bepaalt.

Enkele weken geleden besliste de rechter in een tussenvonnis dat Opsterland de stichting moet betalen voor de beëindiging van een 20-jarige erfpachtconstructie. SSK wilde volgens bestuurslid Rolf Rudolphy graag in gesprek over een oplossing. “Zowel over de afwikkeling van het oude contract als over de toekomst. Maar dat komt er dus eerst niet van.” De kwestie draait over privatisering van het onderhoud van sportaccommodaties zoals die in 1996 voor de duur van twintig jaar is overeengekomen. Over het vervolg na het aflopen van deze periode heerst al jaren discussie. SSK wil geld van de gemeente, zoals in hun ogen contractueel is vastgelegd. Opsterland wil niets betalen. De rechter gaf SSK vooralsnog gelijk. Een onafhankelijke deskundige moet de hoogte van de vergoeding nog vaststellen.

In een brief naar de gemeenteraad stelt het college van B en W dat de verplichting over de betaling aan het einde van de erfpacht zodanig ingewikkeld is geformuleerd dat de juiste uitleg discutabel is. Opsterland vindt bovendien dat de erfpacht niet is geëindigd omdat SSK de gebouwen nog steeds gebruikt. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan nadat de rechter een definitief vonnis heeft bepaald.

Opsterland stelt bovendien in de brief dat de situatie in Gorredijk niet vergelijkbaar is met andere sportverenigingen in de gemeente. In de ogen van de gemeente komen sportverenigingen alleen in aanmerking voor een vergoeding wanneer de erfpacht afloopt en wanneer ze tussen 1996 en 2016 zelf een gebouw hebben gerealiseerd of uitgebreid. Opsterland inventariseert momenteel bij welke verenigingen dat het geval is.