Nieuws

Geen onafhankelijk onderzoek naar Stationsweg 58

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Er komt vooralsnog geen onafhankelijk onderzoek naar de hele gang van zaken rond de bestemming van de locatie Stationsweg 58 in Gorredijk. GroenLinks-OpsterLanders, D66, FNP en BAS dienden maandag in de Opsterlandse gemeenteraad aanvankelijk wel een motie in met die strekking.

Volgens Elske Beintema (GL) moet zo’n onderzoek bijdragen tot de zorgvuldigheid van het proces. Het dossier draait om de voormalige koperslagerij. De eigenaar wil de grond verkopen aan een initiatiefnemer die van de vervallen werkplaats een woning wil maken. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig en daarvoor is een actueel grondonderzoek nodig. De grondeigenaar wil hier niet aan meewerken. Volgens het college van B en W kan het proces dan niet verder. De initiatiefnemer en de eigenaar stellen dat een bestemmingsplanwijziging van wonen naar groen twintig jaar geleden niet correct is verlopen. Ze willen dat Opsterland dat besluit terugdraait.

Andere raadsfracties zien niets in het via een onderzoek uitgebreid terugkijken. “Het levert niets op”, betoogde Oebele van der Veen (ChristenUnie). “Het blijft woord tegen woord.” Bovendien vragen raadsleden zich af of alle betrokkenen nog wel in leven zijn en zo ja hoe betrouwbaar herinneringen na twintig jaar nog zijn. Roel Vogelzang (PvdA): “Yn De Haach witte se soms nei in wike al net mear hoe’t it wie.” Hij diende namens PvdA, ChristenUnie en VVD een andere motie in die het college eigenlijk opriep om op de huidige manier verder te gaan. Zij vinden dat het college van B en W zich heel welwillend opstelt door ook het benodigde grondonderzoek te willen betalen.

Na een schorsing besloten de indieners beide moties in te trekken. De raadsfracties willen nu samen verder kijken hoe ze op dit dossier tot een oplossing kunnen komen, mogelijk met inzet van mediation. Vogelzang kondigde aan dat er over een maand, in de volgende besluitvormende raad, wellicht een nieuwe motie wordt ingediend.

 

Delen