Nieuws

Geen rol Opsterland in mediation PHK

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De gemeente Opsterland laat de oplossing van de slepende kwestie van Judy Hoomans uit Nij Beets over de uitvoering van de natuurcompensatie rond het Polderhoofdkanaal over aan de provincie Fryslân.

Wethouder Rob Jonkman: “Daar ligt de eerste verantwoordelijkheid en wij gaan de provincie niet zeggen hoe zij het probleem moeten oplossen.” Ook de gemeenteraad ziet niets in een mediation tussen Hoomans en de overheden. De fracties van VVD en OpsterLanders wilden maandagavond het college oproepen om samen met de provincie een ultieme poging te doen om het geschil via een onafhankelijke mediator op te lossen.

Ze kregen daarvoor de handen niet op elkaar van de andere fracties. De PvdA was het meest uitgesproken. Roel Vogelzang: “By mediation moat by alle partijen romte wêze om te bewegen. Ik bin der net fan oertsjûge dat dy romte der by frou Hoomans ek is.” Als de speelruimte van tevoren niet is bepaald, vreest de PvdA dat mediation verspilde moeite is. Ook Opsterlands Belang zag niets in het plan van de twee fracties. Hans de Jong: “Dit is in gebed sûnder ein. At jo saken dwaan wolle, moatte jo twa minsken ha dy’t saken dwaan wolle.”

Judy Hoomans voert al langere tijd strijd met de overheden over de uitvoering van de natuurcompensatie rond de heropening van het Polderhoofdkanaal. Zij vindt dat de overheden afspraken niet nakomen.