Nieuws

Geen rubberkunstgrasvelden meer

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De gemeente Opsterland investeert niet meer in kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Een motie daartoe, op initiatief van GroenLinks-OpsterLanders, kreeg maandagavond unaniem de steun van de gemeenteraad. Dat betekent ook dat voetbalvereniging RWF uit Frieschepalen op zoek moet naar een alternatief kunstgrasveld.

De raad stemde wel in met het collegevoorstel om 495.000 euro uit te trekken om het veldenprobleem bij RWF op te lossen door een kunstgrasveld aan te leggen. Collegepartijen ChristenUnie en Opsterlands Belang waren bang dat Opsterland zich met de motie ernstig zou beperken bij toekomstige aanbestedingen, maar wethouder Anko Postma antwoordde dat er in de markt voldoende alternatieve soorten kunstgras beschikbaar zijn. Het college van B en W had zelf in het raadsvoorstel ook al geschreven dat het op zoek wil naar een alternatief materiaal voor het niet-duurzame rubbergranulaat.

GroenLinks-OpsterLanders, FNP en D66 hadden nog liever gezien dat Opsterland in Frieschepalen zou investeren in een verbeterd grasveld. René Koopmans (D66): “Maar we zien ook dat RWF zelf aan tafel zit bij dit project en meer ziet in een kunstgrasveld.” Al tijdens de oriënterende raadsvergadering enkele weken geleden waren er twijfels over de hoogte van de investering en de bijbehorende lasten voor de verenigingsomvang van RWF. Opsterlands Belang stipte ook maandagavond aan dat het college bij volgende investeringen wel goed moet kijken naar het toekomstperspectief van de verenigingen. “Wy moatte fierder sjen dan hjoed”, aldus Hans de Jong. “Oeral rinne de ledenoantallen by de ferienigingen werom. En wy binne der noch lang net. Der komme donkere tiden oan. Samenwurking by jeugdôfdielingen is mear en mear noadich.”