Nieuws

Geen vergoeding voor verhuiskosten De Trime

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Scholenkoepel Comprix krijgt van de gemeente Opsterland geen vergoeding voor de verhuis- en terreinkosten voor de scholen in Beetsterzwaag. De openbare basisschool De Trime is eind vorig jaar verhuisd naar de locatie van cbs De Paedwizer waar beide scholen samen verdergaan.

Volgens het college van B en W waren er geen bouwtechnische redenen om De Trime te verhuizen en daarom was er geen sprake van spoedeisendheid. De verhuizing van De Trime was dus een eigen initiatief van Comprix. Door het ontbreken van de noodzaak is er volgens het gemeentebestuur geen wettelijke grondslag om een vergoeding te betalen voor de verhuiskosten. Beide scholen zitten nu samen in het pand van De Paedwizer, in afwachting van de bouw van een nieuwe school nabij de voetbalvelden aan de Vlaslaan.