Nieuws

Geert Duin gaat eindelijk met pensioen

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Daar zit hij aan het hoofd van de tafel. Te midden van de medewerkers van MRW Accountants & Adviseurs. Geert Duin (90) heeft ze allemaal zien komen. Nu gaat hij. Vrijdagmiddag nam de klusjesman van het kantoor officieel afscheid.

Eigenlijk is het een vorm van gedwongen ontslag. Nu Duin eerder dit jaar drie keer is getroffen door hartproblemen, wordt het tijd zijn werk neer te leggen. Ondanks zijn leeftijd stond hij tot nu toe nog steeds op de loonlijst. Als manusje van alles. Zo kwam hij begin jaren tachtig ook binnen. Zijn vrouw kwam werken bij de huishoudelijke dienst van het kantoor. Op de vraag of zij ook nog iemand voor de tuin wist, kwam zij met de naam van haar Geert. Hij deed het werk aanvankelijk naast zijn normale werkzaamheden. Hij was lang in dienst bij Stork, maar werkte ook twaalf jaar bij Rudolphy. Van de metaal een overstap naar de meubelstoffeerderij en later weer terug bij Stork. Op zijn zestigste nam hij daar afscheid.

Op de pensioengerechtigde leeftijd kwam hij officieel in dienst bij MRW. “Ik bin net in man om thús te sitten.” Iedere dag ging hij naar de zaak. Zijn personeelsdossier bevat van de eerste twee jaar een verslag van een functioneringsgesprek. In de jaren daarna is dat erbij gebleven. In 1998 gaf hij aan nog een jaar te blijven, er zouden echter nog bijna twintig volgen. Nu is zijn arbeidscontract beëindigd. “Ik die de tún, mar ek it ûnderhâldswurk. Net allinnich op De Gordyk, mar ek by de oare kantoaren. Ik ha it altyd mei in soad plezier dien, krekt al wie it myn eigen.” Zeker wanneer er iemand van kantoor jarig was, was Duin van de partij. Koffie met gebak sloeg hij niet graag over, vertellen zijn nu oud-collega’s.

In 2012 lag hij er na een ongeluk geruime tijd uit. Het herstel duurde lang, maar Duin kwam terug en pakte zijn werkzaamheden weer op. De leiding van het kantoor vindt het nu na de recente hartproblemen niet meer verantwoord dat Duin aan het werk gaat. “Mar jo bliuwe altyd wolkom foar in bakje kofje, mei of sûnder gebak.” Duin is mede dankzij de steun van zijn dochter redelijk hersteld van zijn hartproblemen. Nu is het tijd voor andere hobby’s. “Ik mei hiel graach fiskje.”