Nieuws

Gek van dat ronddraaiend cirkeltje

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Glasvezel buitengebied

Het werk gaat voor, zo is de afspraak aan de Tjalling Harkeswei in Hemrik. Harry en Tryntsje Berga hebben beiden een eigen bedrijf aan huis. Maar de drie kinderen zijn ook veel online. “Foaral jûns at wy allegearre ynternet brûke, is dat in probleem.”

Het bekende symbool van dat langzaam ronddraaiende cirkeltje op hun beeldscherm kennen alle vijf Berga’s meer dan hun lief is. Dan lukt het weer eens niet een site te laden of een programma te downloaden. Jurre (13) speelt met zijn vrienden graag online het spel Fortnite. “Mar dat kin net as der in update is. Dat duorret by ús thús wol fjouwer oeren.” Jongste telg Fimme (7) volgt graag vloggers op internet, met Enzo Knol en Dylan Haegens als favorieten. Dochter Eke (15) begon dit schooljaar aan de opleiding Travel & Hospitality aan het Friesland College. Al haar studiemateriaal staat online. “Gelokkich sit ik it tichtst by de wifi. Dat skeelt echt.” Maar als iedereen thuis online is, valt het internet regelmatig uit. De tocht naar de router is een bekend verschijnsel in huize Berga. Even resetten via de aan- en uitknop wil helpen wanneer het internet is vastgelopen. “Soms sette wy de doarren ek allegear iepen, dat tinke wy dat it miskien helpt om it sinjaal fierder te bringen.”

Heit Harry heeft een eigen bedrijf aan huis: Ljeppe Outplacement en Loopbaancoaching. Gevarieerd en uitdagend werk dat zich in pieken aandient. “Dan moatte jo jûns ek wolris wat dwaan en dan is it hiel noflik at it ynternet it wol docht.” Mem Tryntsje is eigenaar van gastouderbureau Goedteplak, dat ze runt vanuit het kantoor aan huis. “Ik wurkje foar de administraasje mei in systeem yn de cloud en ik doch in soad finansjele oerboekingen. Dat moat ik bewust planne, oars rint it ynternet te faak fêst.” Er geldt een afspraak dat het werk van heit en mem voorgaat. Dan krijgen de kinderen de opdracht internet te verlaten. Jurre: “Soms sizze wy ek wol dat wy it dogge, mar dan dogge wy it net. Mar heit en mem tinke dan dat it internet ynienen folle sneller is.”

De familie zag het probleem van het trage internet de afgelopen jaren alleen maar toenemen. Iedereen is steeds langer online. Harry: “Mar der binne ek hieltyd mear apparaten mei in onlineferbining. De irritatie groeit dus ek.” Internetten doet de familie Berga nu nog via de koperen telefoondraad. “Mei in downloadsnelheid fan 18 en in uploadsnelheid fan 2 Mb/s. Dat wurdt straks beide 100, dat is nochal in ferskil. Ik tink dat glêsfezel de levensader foar it bûtengebiet is. Hoe sneller it der leit, hoe better it is.” Het levert ook een betere tv-signaal op, verwacht Harry. Nu staat hij regelmatig in de tuin de schotel te draaien, via de telefoon contact houdend met de rest van de familie binnen. Tryntsje: “At it midden yn in spannende film hurd begjint te reinen, dan kinne wy wol ophâlde.”

Harry probeert zijn omgeving enthousiast te maken voor de glasvezel. De dorpskrant van Hemrik plaatste daartoe ook een oproep. “Myn buorman hat gjin ynternet, mar ik seach gelokkich syn dochter wol op in ynformaasjejûn.” Hij ging ook het gesprek aan met zijn 81-jarige schoonvader. “Ik ha útlein wat it betsjut, hy seach de foardielen wol. Boppedat skeelt it ús beide net yn de kosten. Dan is de stap snel makke.”

Tussenstand: 14,8 procent

Om glasvezel in het buitengebied te kunnen aanleggen moet minimaal 60 procent van de 2.347 Opsterlandse ‘witte’ adressen zich hebben ingeschreven op de peildatum 19 november. Sa! houdt vanaf nu wekelijks de stand bij. Het buitengebied van Olterterp is op dit moment het meest enthousiast (45,7 procent), gevolgd door Langezwaag (29 procent). Het buitengebied van Gorredijk (7,2 procent) en Bakkeveen (8,1 procent) scoren tot nu toe het laagst. glasvezelvankabelnoord.nl

Extra bijeenkomsten

Kabelnoord organiseert eind oktober/begin november extra bijeenkomsten in het buitengebied waar iedereen met vragen terechtkan: 30 oktober (8.30-12.30 uur) Schaapskooi Oan ’e Wyk Bakkeveen; (14.00-18.00 uur) Camping De Sieghorst Siegerswoude; 31 oktober (8.30-12.30 uur) Supermarkt COOP Ureterp; (14.00-18.00 uur) Het Witte Huis Olterterp; 1 november (8.30-12.30 uur) Sportcentrum Kortezwaag Gorredijk; (14.00-18.00 uur) ’t Koetshuis Hemrik; 2 november (8.30-12.30 uur) Kaasboerderij De Deelen Tijnje; (14.00-18.00 uur) Theetuin Halte Leppedijk Nij Beets.

▶ Volop belangstelling voor glasvezel in buitengebied