Cultuur

Gerestaureerde dorpsbossen startsein voor Kunstroute

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

Oldeberkoop broedde geruime tijd op het idee om de dichtgegroeide parkbossen rond de dorpskern weer toegankelijk te maken. Ook zocht het dorp een manier om de populariteit van kunstmanifestatie Open Stal langer vast te houden. Koppeling van de twee wensen bracht de oplossing. 

Zaterdagavond opende Oldeberkoop met een theatrale licht- en geluidshow de ‘Kunstroute’. Een wandelpad van vijf kilometer door de vier gerestaureerde parkbossen die het dorp omsluiten: de twee Molenboschen in het westen, het zuidelijke Koepelbosch en het Sterrenbos aan de noordkant. Onderweg komen de wandelaars kunstwerken tegen. Nu nog mondjesmaat, maar met de tijd zal de openluchtcollectie groeien, voorspellen Esther Veenhouwer en Harm Buiten van Plaatselijk Belang. “Onze parkbossen worden het weeshuis van beeldendekunstobjecten die om de een of andere reden moeten wijken, maar niet verloren mogen gaan. De mensen van Open Stal selecteren de kunstwerken.”

Roodbaardbossen

Dichtgegroeid met hulst en amper te betreden waren de oude parkbossen, ooit aangelegd in opdracht van grootgrondbezitters, de familie Willinge Prins. Op zoek naar fondsen om de bossen op te schonen en weer toegankelijk te maken voor de inwoners, klopte Plaatselijk Belang aan bij Landschapsbeheer Friesland, vertelt voorzitter Veenhouwer. “De kans op subsidie zou groeien wanneer we de opknapbeurt combineerden met iets extra’s. Zo ontstond het idee voor een kunstroute.” Vervolgens rees na onderzoek van Landschapsbeheer het vermoeden dat de beroemde landschapsarchitect Roodbaard de bossen had ontworpen. “Onze historische kring kon dat weer bevestigen door correspondentie tussen Willinge Prins en Roodbaard op te duikelen uit de archieven”, aldus Buiten, die de afgelopen jaren met een club van vijftien vrijwilligers aan het herstel heeft gewerkt.

Eigenaarschap

Om de moeite die het dorp in de restauratie stak ook voor de lange termijn zeker te stellen, kwam bij Veenhouwer het plan op om de bossen aan te kopen. De familie Hees uit Haarlem die in een ver verleden het eigendom had verworven, stond daar welwillend tegenover. Veenhouwer: “Wij komen er toch nooit, zeiden ze. Vervolgens hebben we met behulp van allerlei fondsen de aankoopsom bij elkaar gekregen voor de Molenboschen en het Sterrenbos.” Met het eigendom is Plaatselijk Belang nu ook verantwoordelijk voor het onderhoud. “Maar daar zijn we niet bang voor, dit soort initiatieven typeert Oldeberkoop. Het gemeenschappelijke bezit zal de onderlinge band nog verder verstevigen.” Het dorp deelt de Kunstroute weer met Staatsbosbeheer, die het Koepelbosch onder haar hoede heeft.

Bronzen vrouwenfiguur

Een voorproefje van de verweesde kunst staat geparkeerd op het dak van het voormalige CAF-gebouw aan de rand van het dorp. ‘Het Verzekeringswezen’ is een monumentale sculptuur van beeldhouwer Pieter Starreveld uit 1955, het sierde tientallen jaren de Grote Markt in Groningen. Na de herinrichting van het Groninger plein krijgt de bronzen vrouwenfiguur nu een plek in de bossen van Oldeberkoop. Intussen markeren al twee beelden van de herontdekte kunstenaar Hein Mader de route. ‘De Blauwe Stad’, het enkele weken geleden onthulde ‘eigen kunstwerk’ van de inwoners, maakt ook onderdeel uit van de Kunstroute. De beschrijving van de Kunstroute is verkrijgbaar bij Hotel Lunia.