Nieuws

‘Gewogen stem’ bij energiewinning

Potlood Renske Woudstra

Opsterlanders die het dichtst bij een beoogde energielocatie voor een zonneveld, mestvergister of erfmolen wonen, krijgen vooraf de zwaarste stem bij het al of niet doorgaan van een plan.

Via een motie is deze ‘gewogen stem’ opgenomen in het Zonneplan van Opsterland. Indiener van de motie René Koopmans (D66) vindt het niet meer dan logisch dat de stem van bewoners die het meeste last ondervinden van toekomstige winplekken ook het zwaarst weegt. “In Friesland bepalen wij ook niet of Schiphol wel of niet moet uitbreiden.” Het systeem van draagvlakcirkels helpt om snel inzicht te krijgen over de haalbaarheid van winlocaties in de dorpen, aldus Koopmans. “Zo voorkom je dat al uitgewerkte plannen in een later stadium op een hoop juridisch gesteggel stuiten. Eventuele compensatie moet vooraf duidelijk zijn.”

Koopmans wijst naar de gang van zaken rond de mestvergister in Wijnjewoude. “Dat was anders gegaan als omwonenden direct bij de planvorming al hun zegje hadden kunnen doen.” De gewogen stem vermindert het risico op willekeur, denkt de D66’er. “Je hebt nu een onderhandelingsmodel.” De D66-motie kreeg maandag steun van alle oppositiepartijen en coalitiepartij Opsterlands Belang. Tegenstemmers CDA, PvdA, ChristenUnie en VVD vrezen dat de gewogen stem dorpsinitiatieven juist bemoeilijkt. In de vorige raadsvergadering staakten de stemmen rond deze motie op 10-10. Omdat Hielke de Vries (VVD) vanwege persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kon zijn, haalde de motie het dit keer wel.