Nieuws

Gezocht: herkomst steen 

Potlood Redactie

In januari van dit jaar bezocht Jikke Dickhoff-Huisman met haar zoon de begraafplaats in Oud Beets. Ze zag daar een steen staan die haar nieuwsgierig maakte.

Thuisgekomen deed ze onderzoek naar de herkomst van de steen; in overleg met de CorneliaStichting is de steen opgehaald en wordt er een goede plek voor gezocht.

Een stukje van het raadsel is al opgelost. Uit archiefonderzoek blijkt namelijk dat Klaas Mook, timmerman bij de adel in Beetsterzwaag, op 13 mei 1913 de volgende notitie maakte:  ‘Aan Zuidkant van Koetshuis van Lyndensteyn zit een hardsteen waarop staat: Den 27 april 1837 is door jonkvrouw Y.H. van Lynden en jonkheer R. van Lynden de eerste steen gelegd’.  

Jikke vindt het prachtig dat de steen na afbraak van het koetshuis rond 1915 bewaard is gebleven, maar wil namens de Stichting Historisch Beetsterzwaag graag weten waar de steen de afgelopen ruim honderd jaar is geweest. En hoe de steen uiteindelijk op de begraafplaats terecht is gekomen. Iedereen die informatie heeft kan zich melden bij Jikke DickhoffHuisman: 061538 8914.  

Delen