Nieuws

Gezocht: vrijwilliger voor Adviesraad Sociaal Domein

Potlood Renske Woudstra

De Adviesraad Sociaal Domein Opsterland is in mei 2018 geïnstalleerd en zet zich in om op basis van ervaringen van de inwoners van Opsterland het college van B en W te adviseren over het gevolgde en te volgen beleid in het sociaal domein.

Een gemeente heeft vele verantwoordelijkheden in het sociaal domein: (jeugd)zorg, werk & inkomen, wonen en welzijn. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het college van B en W door gevraagd en ongevraagd advies te geven. De Adviesraad vergadert iedere maand op donderdagavond in De Buorskip in Beetsterzwaag. Het werk vraagt ongeveer 16 uur per maand. Voor de inzet is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met voorzitter Trees Flapper: 06-5349 2920.