Nieuws

Gft-container goedkoper

Potlood Arend Waninge

Het laten legen van de groene gft-container in de gemeente Opsterland wordt volgend jaar goedkoper. Het tarief daalt van één euro naar 50 cent per keer.

Daar staat tegenover dat het tarief voor het laten legen van de grijze container stijgt van 5,95 naar 6,25 euro. Volgens wethouder Rob Jonkman moet dit een stimulans zijn om het afval beter te scheiden. In de praktijk blijkt dat er toch nog heel veel gft-afval in de grijze restafvalbak zit. Dat afval is bij de afvalverwerker niet goed te scheiden en dus ook niet composteerbaar.