Nieuws

Adri de Boer: ‘It is sa as it is’

Camera Alex J. de Haan Potlood Arend Waninge Map Actueel: dossier Corona

“It is in rottiid, mar we moatte net hingjen bliuwe yn de ellinde”, vindt troubadour Adri de Boer uit Lippenhuizen. “It glês is foar my noait heal leech, mar altyd heal fol.” De coronacrisis inspireerde hem tot een nieuw liedje: ‘It is sa as it is’.

Vrijdagmiddag verzorgde Adri een verrassingsoptreden voor de bewoners van de Nynke van Hichtumflat in Leeuwarden. Vanzelfsprekend buiten. Bewoners openden de ramen en kwamen op de balkons genieten van deze geste. “Ik ha in heal oere spile krekt foar it iten. Dat foel wol goed yn de smaak.” Adri was uitgenodigd door familie van bewoners van het zorgcentrum Erasmus, waar de flat onderdeel van is. Met het optreden wilden de familieleden de bewoners en de verzorgers een hart onder de riem steken in deze lastige tijd.

Buiten dit soort optredens om is de agenda van Adri leeg. Optredens gaan niet door en ook de opnamen van een nieuwe CD is op de lange baan geschoven. Dat betekent ook een terugval in inkomen voor de ZZP’er. Wel gaf de coronacrisis inspiratie voor een nieuw liedje dat op Youtube is te beluisteren. “It is ferfelend, mar der ûnsteane ek altyd wer moaie nije dingen. Dat jout ek wer ynspiraasje.”

Zondagochtend om 10.30 uur geeft Adri een gratis koffieconcert dat via zijn eigen Facebook gratis is te volgen.