Glasvezel in Opsterland

Glasvezel in Opsterland gaat door

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Glasvezel buitengebied

Het Opsterlandse buitengebied krijgt in het tweede kwartaal van volgend jaar een eigen glasvezelnetwerk. Volgens Kabelnoord heeft 74 procent van de witte adressen in het buitengebied zich aangemeld. Daarmee is de drempel van 60 procent ruimschoots gehaald. In de laatste anderhalve week ging het ineens heel snel.

In de tussenstanden die Kabelnoord de afgelopen weken op donderdag steeds publiceerde kroop de teller maar langzaam omhoog, met zo’n 5 procent per week. Twee weken geleden had nog maar 35,2 procent van de adressen zich aangemeld. Afgelopen donderdag was dat aantal ineens opgelopen tot 51,7 procent. Daarin was ook het opschonen van de lijst witte adressen van de provincie verwerkt. Ongeveer 10 procent van de 2.347 adressen bleek niet-bestaand, niet-bewoond of waren aangesloten op een ander glasvezelnetwerk in een naburig dorp of gemeente.

Voordelig aanhaken

Daartegenover staan ruim 5 procent extra adressen die aan de lijst zijn toegevoegd omdat ze tussen wal en schip dreigden te vallen. Volgens Kabelnoord waren daar soms hele straten bij. Bewoners van het buitengebied hadden tot afgelopen zondag om zich voor het gunstige instaptarief aan te melden voor het glasvezelnetwerk. Kabelnoord geeft iedereen die zich nog wil aanmelden tot 3 december de tijd om dat alsnog te doen onder het instaptarief. Wie daarna nog wil aanhaken is honderden euro’s extra kwijt.

Niek Geelhoed, directeur van Kabelnoord, kijkt tevreden terug op de afgelopen weken: “De informatieavonden en de servicepunten in Opsterland waren een enorm succes. In de laatste weken trokken vrijwilligers bovendien van deur tot deur. Dat zorgde voor een stroom van aanmeldingen: digitaal, per post en telefonisch. De ambassadeurs, de gemeente Opsterland en de Plaatselijk Belangen hebben daar een belangrijke rol in gespeeld.”

Opsterland is na Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen de derde Friese gemeente waar nu voldoende belangstelling is om de glasvezel in het buitengebied aan te leggen. De andere twee gemeenten hadden wel veel meer moeite om de 60-procentdrempel te halen. Geelhoed: “Maar ik verwacht dat ook in de andere Friese gemeenten de belangstelling nu gaat toenemen. Opsterland kan daar weleens een katalysator in zijn.”

’75 procent is heel mooi’

Wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland is blij met het resultaat. “Ik heb er eigenlijk nooit aan getwijfeld. Ook in andere gemeenten bleek dat de aanmeldingen vooral aan het einde van de aanmeldperiode plaatsvinden. Dat we uitkomen op ongeveer 75 procent is heel mooi.” Ook Jonkman prijst de inzet van de ambassadeurs die in hun eigen gebied veel tijd staken in het overtuigen van hun buurtgenoten.

Nu de drempel is gehaald, wil het nog niet zeggen dat de aanleg van het glasvezelnetwerk direct kan beginnen. In de komende maanden volgen het aanvragen van de vergunningen en de woningschouw van de aan te sluiten percelen. Een medewerker van aannemer Van Gelder Telecom bekijkt samen met de bewoners waar in de woning de glasvezelaansluiting moet worden gerealiseerd. De daadwerkelijke aanleg start dan in het tweede kwartaal van 2019.