Column

Goede buren maak je met goede afspraken

Potlood Renske Woudstra

Goede buren hebben is een zegen. Maar de praktijk leert dat de relatie tussen buren toch vaak verstoord wordt. Soms leidt een situatie tot misverstanden of ruzies die we vaak terugzien bij de ‘Rijdende Rechter’. Dan wordt de eigendomsakte van de notaris er maar weer eens bij gezocht.

Het recht van overpad
Sommige percelen zijn slecht of niet bereikbaar via de openbare weg, maar wel via het perceel van de buren. Bijvoorbeeld in de volgende situatie. De percelen van Bert en Aart liggen naast elkaar. Om vanaf de openbare weg op zijn perceel te komen, moet Bert over het perceel van Aart. De afspraken die Bert en Aart hierover maken, worden vastgelegd bij de notaris. De afspraken gelden ook voor opvolgende eigenaren/ kopers.

Erfdienstbaarheid
Het recht van overpad en andere rechten waarbij twee percelen zijn betrokken, worden erfdienstbaarheden genoemd. Een ander recht kan bijvoorbeeld ook zijn de afvoer van regenwater via het perceel van je buren. Deze erfdienstbaarheden staan in je eigendomsakte of in een bijlage daarvan. Wil je afspraken maken met je buren? Een erfdienstbaarheid wordt door je notaris in een akte vastgelegd. Hierin wordt dan afgesproken wat ieders rechten en plichten zijn. Deze akte wordt geregistreerd bij het kadaster.

Als je een huis of grond koopt, is het sowieso verstandig je makelaar of notaris te vragen of en welke erfdienstbaarheden er zijn. Als er een erfdienstbaarheid is, kan dit twee dingen betekenen. Je hebt een recht ten opzichte van een ander perceel of je hebt een plicht. In ieder geval zijn dit zaken die je goed in kaart moet brengen om misverstanden en ruzies te voorkomen.

Notaris Robin Rispens