Cultuur

Gorredijk stemt over kunstwerk

Potlood Arend Waninge

De inwoners van Gorredijk kunnen komende week hun stem laten horen over de toekomst van het kunstwerk ‘de Levende Ent’ van Jaap van der Meij dat voor De Skâns staat.

In een project van de stichting DesingArbeid staat de vraag centraal of kunstwerken in de openbare ruimte, die ooit met subsidie zijn gemaakt, automatisch het recht hebben om te blijven voortbestaan.

Donderdag valt bij de inwoners van Gorredijk de uitgave ‘Kunst in Crisis’ in de bus. Daarin staan onder andere de mening van een aantal dorpsbewoners over kunst in de publieke ruimte in het algemeen en over het werk bij De Skâns in het bijzonder.

De uitgave schetst ook vier scenario’s over de toekomst van het kunstwerk, dat eigendom is van de gemeente Opsterland. Het scenario dat uitgaat van behoud van het kunstwerk spreekt over restauratie en mogelijke verplaatsing. In de andere drie scenario’s sneuvelt het kunstwerk: opblazen, in stukken zagen en begraven of afbouwen en verdelen onder de bewoners.

Volgende week is het aan de bewoners van Gorredijk om hun voorkeur voor de scenarios uit te spreken. Dat kan bij het mobiele stembureau dat bij ieder adres aanbelt. Van maandag tot en met donderdag (19.00-21.00 uur) staat het stembureau op de Jan Eisengastrjitte 2 (voormailge Groene Kruisgebouw).

Op 6 juni (19.00 uur) wordt de uitslag bekend gemaakt tijdens een openbaar debat op het plein bij het kunstwerk. De interviews met Gorredijkster zijn vanaf 19 mei te zien op kunstincrisis.nl.