Cultuur

Gorredijk Vooruit zoekt nieuwe impulsen

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

‘Nieuw bloed’ zou een fijne aanvulling zijn. Nieuwe input en ideeën en wellicht het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Stichting Gorredijk Vooruit zou maar wat blij zijn met een paar nieuwe bestuursleden.

Voorzitter Gepke Geerlings en penningmeester Rolf Rudolphy zetten zich al ruim twintig jaar in om Gorredijk in de schijnwerpers de zetten. Ook bestuursleden Arend Pietersma en Freerk Schaap draaien al jaren mee. Gepke: “Met z’n vieren is het te doen, maar eigenlijk zijn er vijf bestuursleden nodig. En een van ons woont niet meer in Gorredijk, je weet niet hoe lang de binding met het dorp blijft.” Rolf: “We hopen op nieuwe inzichten en inbreng. Maar misschien blijkt wel dat het perfect is zoals we nu werken.” De bestuursfunctie bij Gorredijk Vooruit kost maar weinig tijd, benadrukken ze. Hooguit vier tot vijf vergaderingen per jaar en soms een handje toesteken bij activiteiten.

Stichting Gorredijk Vooruit is de juridische en financiële paraplu boven diverse activiteiten in het dorp. “Wij zorgen ervoor dat die activiteiten door kunnen gaan zonder dat ze er een rechtspersoon voor hoeven op te tuigen. Ze kunnen opereren onder de vlag van Gorredijk Vooruit.” Dat is vooral de laatste jaren steeds belangrijker, vult Gepke aan. “Alles wordt steeds duurder met nieuwe wetten, regels en vergunningen. Ook de aansprakelijkheid moet goed geregeld worden.”

In 1973 werd Stichting Gorredijk Vooruit vanuit winkeliersvereniging Whi opgericht om de leefbaarheid in het dorp te waarborgen en reuring te brengen met activiteiten zonder commerciële inslag. Zo valt de voormalige commissie Feest- en Gedenkdagen eronder, nu de 4 mei-commissie. Gepke draait al jaren mee in deze commissie. “Ook daar kunnen we nieuwe aanwas gebruiken. We zien een stijgende lijn in de belangstelling voor dodenherdenking, ook onder jeugd. Het leeft dus nog steeds.” Voor de financiën is de 4 mei-commissie volledig afhankelijk van Gorredijk Vooruit, een kwart van het jaarbudget wordt hieraan besteed.

Ook de Avond4daagse valt onder de paraplu van Gorredijk Vooruit. Een speciaal geval is de familiefietstocht Goarretocht, die door het bestuur zelf wordt georganiseerd. Rolf: “De laatste jaren werken we intensief samen met de organisatie van de Fietsturfroute. Wij helpen hen als vrijwilliger, zij helpen ons bij het organiseren van de Goarretocht. Op ons voorstel is er bij de komende Fietsturfroute een langere starttijd, zodat gezinnen bijvoorbeeld na de lunch nog een korte route kunnen fietsen.”

Op initiatief van de Fietsturfroute wordt dit jaar een ATB-tocht georganiseerd. Ook die commissie zal gebruikmaken van de juridisch-financiële paraplu van Gorredijk Vooruit. Er zijn plannen om in Gorredijk een zwefilo te organiseren. Dit is een minitriatlon met zwemmen, fietsen en lopen. Gepke: “We hebben van de plannen gehoord, maar weten nog niet of de organisatie onder ons gaat vallen.” Een prijzenswaardig initiatief, vindt Rolf. “Als we ons steentje kunnen bijdragen, zullen we dat zeker niet laten.”

Mensen die Gorredijk mee vooruit willen helpen, kunnen zich melden bij Gepke Geerlings: g.holthuis@home.nl of 0513-462107.