Ondernemen

Greatz Hair klaar voor een volgende stap

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Net van de kappersschool startte Greetje Dekker tien jaar geleden haar eigen kapsalon Greatz Hair in Bakkeveen. Begonnen met een bescheiden aantal klanten is de salon inmiddels uitgegroeid tot een drukbezochte dorpskapper met vier vaste kapsters en een stagiaire.

“Ik bin in echte doarpskapper, seker witte. It is hearlik dat ik alle minsken ken, we ha hiele gesprekken hjir.” Leuke afwisseling vormen de vaste campinggasten die trouw hun haar laten doen in de salon. Haar eerste jaar als jonge kapster herinnert ze zich nog goed. “Ik wurke by de snackbar en ha dêrnei de kappersoplieding dien. Doe kaam de salon fan de famylje Balkema frij, se fregen oft it net wat foar my wie. Ik knipte thús best al in soad famylje en bekenden.” Ali Balkema hielp haar met opstarten. “It earste jier wie ik by har yn leantsjinst. Dan koe ik sjen oft ik it leuk fûn en letter de saak oernimme.”

Alles moest wennen en leren. Altijd was Greetje in de salon, zelfs als er geen klanten waren. “En ik koe nea even oerlizze of dingen freegje.” Dat veranderde toen Janien Hielkema de gelederen kwam versterken. “Sy hie in soad ervaring en naam ek klanten mei hjirhinne.” Het werd drukker en drukker; inmiddels hebben de kapsters wekelijks zo’n honderd klanten onder handen. Het team werd uitgebreid met Lotte Schievink, Gesina Postmus en stagiaire Fardau de Jong.

Opknippen

Greatz Hair is een salon voor dames en heren. Voor heren is er volop kennis in huis; Lotte volgde de barbiersopleiding. Ouderwets opknippen voor heren zit in een nieuw jasje, vertelt Greetje Dekker. “We ha in tiid hân dat alles oanslute moast. No kin in hearekapsel alle kanten út: skeef en ongelyk.” De mannen worden ook wat ijdeler merkt ze; ze schuwen de föhn niet om hun kapsel thuis in model te brengen.

Balayage

Voor dames is de lage, lange, rechte boblijn erg in de mode. Af en toe wordt er nog weleens een permanentje gezet, maar eigenlijk is dat altijd deelpermanent. Populair is de balayage-verftechniek. “Dêrby sjochst eins net dat it hier ferve is, it is hiel natuerlik.” De verf wordt als het ware in het haar geschilderd; elke kapster hanteert haar eigen stijl. Het zetten van  highlights blijft in trek, evenals de zilvershampoo voor blondines. Korte laagjes zie je niet veel meer, lange lagen daarentegen nog heel veel. “Faak freegje klanten om Bangs, een kapsel mei in rûnknipte pony lykas yn Charlie’s Angels. Aldere froulju wolle faak in Caroline Tensen-kapsel, in soarte koarte bob wêrby’t se it hier achter de earen drage.”

De kapsters van Greatz Hair volgen veelvuldig cursussen om bij de tijd te blijven. Grote wens van Greetje Dekker is meerdere salons te openen. Het zou een mooie volgende stap zijn zodra het in haar gezin met twee jonge kinderen wat rustiger wordt. Op het verlanglijstje staat ook uitbreiding van het aanbod sieraden en hebbedingetjes in de salon in Bakkeveen.

Delen