Nieuws

Groen licht voor Vermilion herbevestigd

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Gaswinning

Vermilion kan in de drie putten bij Langezwaag gewoon doorgaan met het winnen van gas. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een aantal bezwaarprocedures afgerond, die al achterhaald waren doordat de Minister eerder al met het nieuwe winningsplan had ingestemd.

In april vorig jaar legde SodM de gaswinning uit put LZG-03 sti door SodM, omdat die winning niet was beschreven in het winningsplan van Vermilion. In november 2017 trok SodM dat besluit weer in, omdat de minister van Economische Zaken en Klimaat had aangegeven dat hij akkoord wilde gaan met een nieuw winningsplan waarin de gaswinning uit put LZG-03 was beschreven. Vermilion was het niets een met de stillegging, de gemeente Heerenveen niet met de intrekking van het stilleggen. Beide partijen maakten bezwaar tegen deze besluiten.

De gemeente Heerenveen vond bovendien dat de gaswinning uit een andere put, LZG-02, ook stilgelegd moest worden. SodM besliste in december dat dat niet nodig was. En ook tegen dat besluit maakte de gemeente bezwaar.

Met het nieuwe besluit geeft de toezichthouder antwoord op de bezwaren. SodM concludeert dat de stillegging in april terecht was en constateert verder dat de winning uit de putten LZG-02 en LZG-03 op dit moment gewoon zijn toegestaan, omdat de minister inmiddels definitief akkoord is met het nieuwe winningsplan. Er is voor de toezichthouder geen reden om alsnog in te grijpen.

Dat wil niet zeggen dat alle procedures voorbij zijn. Want zowel de gemeente Heerenveen als de gemeente Opsterland zijn inmiddels ook een bezwaarprocedure gestart tegen de instemming van de minister met het meest actuele winningsplan.