Nieuws

Handen uit de mouwen voor de wilde bij

Potlood Renske Woudstra

Vrijwilligers gaan aan de slag om de wilde bij een handje te helpen tijdens NLdoet. Op vrijdag (10.00-16.00 uur) zijn er leuke activiteiten in de boomgaard achter het gemeentehuis in Beetsterzwaag. Zaterdag wordt gewerkt op Margje’s Reed, het voetpad van Terwispel naar Gorredijk.

In de gemeentetuin worden bijenbloembommetjes gemaakt, zaaien de vrijwilligers bloemzaad in en planten fruitstruiken waarvan geplukt kan worden. Ook worden bijenhotels gemaakt. Wilde bijen hebben het in Nederland niet makkelijk terwijl deze insecten belangrijk zijn voor het behoud van de natuur en onze voedselvoorziening. De boomgaard is speciaal door de gemeente voorbereid op de werkzaamheden. Wie mee wil helpen de bij een goede leefomgeving te bieden, kan zich melden via landschapsbeheerfriesland.nl/bijenwerkdag

Ook bij Terwispel gaan de handen uit de mouwen. Hier wordt een bijenparadijs gecreëerd langs Margje’s Reed, het wandelpad tussen Gorredijk (Stationsweg) en Terwispel (Bûtewei). Het pad wordt niet alleen aantrekkelijk gemaakt voor insecten maar ook voor passanten. Bewoners en natuurvereniging Geflecht hebben een plan bedacht om de natuurbeleving en biodiversiteit van dit troosteloze pad te vergroten zodat er weer meer te genieten valt voor mensen maar vooral voor bijen en andere insecten. Zaterdag (10.00 tot 13.00 uur) wordt hiermee gestart. Langs een deel van het pad wordt een bloemen- en kruidenmengsel ingezaaid en er kunnen insectenhotels gemaakt worden.

Margjes Reed bij Terwispel.