Nieuws

Hart voor Jubbega/Hoornsterzwaag doorslaand succes

Camera Willy Wilpstra Potlood Renske Woudstra

Ze waren van plan maandag naar een informatieavond over AED’s te gaan, een mooie gelegenheid om een actie te starten voor een dekkend AED-netwerk in Jubbega/Hoornsterzwaag. De werkelijkheid haalde hen in: team Hart voor Jubbega/ Hoornsterzwaag haalde in no time 19.000 euro op. De eerste AED werd maandag al geplaatst.

Het was een emotioneel moment voor Karin Grupstra en IJbe Jonker. In december verloor Karin haar zus, IJbe zijn vriendin. Het overlijden van Jannie Grupstra was de katalysator voor een hartverwarmende actie in het dorp. Op 28 januari besloten Hanke de Boer, Ingrid Looij, Anja de Roos en Nancy Christiaans om spijkers met koppen te slaan. Er kwam een Facebookpagina en toen ging het snel. Zo snel dat er binnen veertien dagen genoeg geld binnen was om daarmee zes AED’s aan te schaffen en tien buitenkasten. Daarmee kunnen ook de vier al in het dorp aanwezige AED’s buiten worden opgehangen.

Meerdere mensen en organisaties hadden het er al vaker over: zo kon het niet in het dorp. “Wat AED’s oanbelanget wie der eins neat yn it doarp”, zegt Hanke de Boer. En dan liggen de dorpen Jubbega en Hoornsterzwaag ook nog eens op grote afstand van de ziekenhuizen. Als burgerhulpverlener werd ze op 23 december opgeroepen voor reanimatie van Jannie Grupstra. “En dan fielst dy, en oaren ek, machteleas en frustrearre, want der wienen gjin AED’s yn bûtenkasten beskikber.”

Anja de Roos werd geïnspireerd door de AED-actie in Gorredijk. Ze informeerde bij de brandweer hoe het zat met de AED’s in het dorp. “Doe seinen se: moatst ris kontakt opnimme mei Hanke want dy is ek dwaande.” De vier initiatiefneemsters belandden in een stroomversnelling, elk vrij uurtje werd aan de actie besteed. Veel vragen kwamen er: hoe zit het met de veiligheid als je AED’s buiten ophangt, waar komen ze te hangen en hoe kun je ze vinden?

Anja de Roos: “We ha derfoar keazen om by elke bûtenkast in kamera op te hingjen.” Die camera’s worden bekostigd en beheerd door de pandeigenaren. Ook zijn de kasten voorzien van een alarm en pincode. Burgerhulpverleners krijgen toegang door zich in te laten schrijven bij hartslag.nu van de Hartstichting. Voorlopig blijven de AED’s in beheer bij de werkgroep. Hanke de Boer en Ingrid Looij zorgen ervoor dat gebruikte pads meteen worden vervangen.

Met de ingezamelde 19.000 euro is er ook voldoende geld om de AED’s en buitenkasten tien jaar te onderhouden en een cursus te organiseren. Voor die cursus hebben zich inmiddels 24 dorpsbewoners aangemeld, zij zijn straks gecertificeerd om de AED’s te gebruiken. Ook mensen die al een EHBO- of BHV-diploma hebben, kunnen zich melden bij hartslag.nu om toegang te krijgen.

Binnen veertien dagen worden de overige negen AED’s geplaatst, in alle uithoeken van Jubbega en Hoornsterzwaag. Binnenkort gaat de werkgroep nog met winkeliersvereniging HNI om tafel. “Miskien kinne sy alles oernimme wat wy yn gong setten ha”, denkt Anja. Bij de onthulling kondigde ze ook nog een elfde AED aan: “De brânwacht skaft der ek ien oan, sy wolle de AED noch dit jier ophingje.”