Nieuws

Heerenacker Gorredijk opgeleverd

Potlood Arend Waninge

De verduurzaming van veertig woningen van woningcorporatie Elkien aan de Heerenacker in Gorredijk is afgerond. De woningen zijn door Van Wijnen volgens het Fijn Wonen-concept aangepakt.

Er moest in de woningen nogal wat gebeuren. Het binnenklimaat liet te wensen over. Met name ’s winters hadden de bewoners last van beslagen ramen, tocht en vocht in de woning, soms met schimmelvorming als resultaat. Bovendien hadden de bewoners een bovengemiddeld hoge energierekening. Van Wijnen en Elkien hebben de woningen nu voorzien van een ‘nieuwe, beter geïsoleerde jas’: nieuwe muren en een nieuw dak met zonnepanelen. Bovendien zijn de installaties in de woningen gedeeltelijk vernieuwd.

De bewoners zijn door Elkien en Van Wijnen intensief bij het proces betrokken via diverse bewonersinformatieavonden en verschillende contactmomenten met bewonersconsulente Kiki Ongering en uitvoerder Henk Postmus. De verbouwplannen en het verloop van het bouwproces werden stap voor stap uitgelegd en vragen werden beantwoord. De bewoners konden het proces ook nauwgezet volgen aan de hand van een werkzaamhedenkalender. Na het opleveren van het project hebben alle betrokken medewerkers en de bewoners het project feestelijk afgesloten met een snertfeest in de modelwoning die in de buurt staat.