Nieuws

Heerenveen geeft verzet gaswinning niet op

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Gaswinning

De gemeente Heerenveen vindt dat het ministerie van Economische Zaken te weinig heeft gedaan met de zorgen die bij inwoners leven over de gaswinning bij Langezwaag. Heerenveen heeft daarom bij de Minister van EZ een zienswijze ingediend op het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Langezwaag.

Het advies dat Heerenveen in mei aan de minister gaf was duidelijk: stem niet in met het winningsplan. Dat advies is volgens wethouder Siebren Siebenga van de hand gewezen met vooral formele argumenten. “De minister komt te weinig tegemoet aan de geconstateerde zorgen en ongerustheid bij onze inwoners waar het gaat over cumulatie van verschillende gasvelden. Daar vragen wij via de zienswijze opnieuw aandacht voor.”

De minister reageert begin volgend jaar met een Nota van Antwoord op alle ingediende zienswijzen op zijn voornemen om in te stemmen met het winningsplan. Daarna wordt duidelijk of hij bij zijn voornemen blijft en daadwerkelijk instemt met de aangepaste plannen van Vermilion voor de gaswinning in Langezwaag. Indieners van een zienswijze kunnen dan nog in beroep gaan bij de Raad van State. Vermilion heeft al toestemming bij Langezwaag gas te winnen vanuit twee putten. De aanpassing van het winningsplan was nodig om ook gas te kunnen winnen vanuit een derde boorput.

Skoatterwâld

Advocatenkantoor DBE Advocaten in Leeuwarden en de site gaswinningclaim.nl proberen ondertussen bewoners van de wijk Skoatterwâld enthousiast te maken voor een krachtenbundeling tegen Vermilion.  Doel is om Vermilion op voorhand aansprakelijk te stellen voor mogelijke schade en mogelijke waardedaling aan de woningen. De initiatiefnemers willen Vermilion vragen om een nulmeting aan alle woningen, wanneer ze toestemming krijgt de gaswinning vanuit put 3 te hervatten. Niet alle bewoners van Skoatterwâld zijn enthousiast over deze actie. Ze verzetten zich in ieder geval tegen het beeld dat dit een actie van de wijk betreft.