Nieuws

Heerenveen pakt fietspaden buitengebied aan

Potlood Arend Waninge

Halfverharde fietspaden in het buitengebied van de gemeente Heerenveen worden voortaan weer onderhouden. De gemeente Heerenveen trekt daarmee een eerdere bezuinigingsmaatregel in.

In 2016 trok Heerenveen 200.000 euro uit voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan halfverharde voet- en fietspaden in woongebieden. Door hierbij niet te kiezen voor de traditionele kleischelpen, maar voor duurzamere staalslakken, blijft er 70.000 euro over. Dat bedrag wordt nu gebruikt om de halfverharde fietspaden in het buitengebied op te knappen.

Heerenveen vindt de fietspaden in het buitengebied belangrijk als onderdeel van het recreatieve fietspadennetwerk. Bovendien bestaat de vrees dat deze paden verloren gaan als groot onderhoud uitblijft. Het gaat om de fietspaden bij Welgelegen (Jubbega), Siebe Annesweg (Oudehorne), J.K. Bosmalaan (Oudehorne), Buitenweg (Nieuwehorne) en Molenlaan (Mildam).

Een aantal andere fietspaden is door het uitblijven van groot onderhoud al verdwenen, maar fietsers kunnen op deze routes gebruikmaken van een naastgelegen rijbaan. Het gaat om fietspaden langs het Rogmounepaad (Hoornsterzwaag), Zwanenburgsreed (Jubbega), Sake Kromhoutswei (Hoornsterzwaag) en Eilewijksreed (Oudehorne). Heerenveen gaat met Plaatselijk Belangen en andere organisaties in overleg over mogelijk herstel van deze paden.

De te gebruiken staalslakken zijn duurzamer omdat grassen en onkruiden op deze ondergrond minder kans hebben dan bij kleischelpen, waardoor onderhoud goedkoper is. Bovendien vindt Heerenveen het winnen van kleischelpen niet erg milieuvriendelijk.

 

Delen