Nieuws

Heerenveen steunt scholenfusie in Jubbega

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Het gemeentebestuur van Herenveen ondersteunt de scholenfusie in Jubbega van OBS De Feart en CBS Fan’e Wiken per 1 augustus van dit jaar.

De beide scholen gaan samen verder als informele samenwerkingsschool onder de naam OBS De Feart. Pas later wordt gekeken naar een eventuele nieuwe naam. De school komt onder bestuur van openbaar scholennetwerk De Basis. Een identiteitscommissie zie toe op de ‘inhoud’ van het onderwijs.

CBS Fan ‘e Wiken wordt na de fusie officieel opgeheven. De huidige directeur van De Feart, Jouke Jansma, is de beoogd directeur van de nieuwe school, die circa 175 leerlingen telt. De nieuwe school blijft gehuisvest in mfa De Kompenije, maar maakt gebruik van minder ruimten dan in het verleden. De nieuwe school en De Kompenije gaan hierover in gesprek.

Het initiatief voor de fusie komt van cbs Fan ‘e Wiken die te maken heeft met een sterk dalend aantal leerlingen. De verwachting was dat er komend schooljaar zo’n 40 leerlingen over zouden blijven, een aantal waarbij de school zich zorgen maakte over het voortbestaan.