Nieuws

Heerenveen verwacht minder restafval door Diftar+

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De inwoners van de gemeente Heerenveen gaan vanaf 2019 betalen voor iedere kilo restafval. Dat moet een prikkel zijn om afval beter te gaan scheiden, waardoor er minder restafval overblijft.

Uit sorteerproeven blijkt dat de inhoud van de grijze container in Heerenveen nu voor meer dan de helft uit herbruikbare grondstoffen bestaat, zoals gft, glas, textiel en papier.  Het legen van de grijze container kost nu 6,50 euro per keer, dat wordt volgend jaar 1 euro per keer plus 0,25 cent per kilo afval. Bij een gemiddeld aanbod van 22 kilo per keer blijven de kosten voor de burger dan gelijk. Heerenveen verwacht dat de lediging per container de komende jaren afneemt met 2-3 kilo per jaar.

Groene container gratis

Om de burger extra te stimuleren het afval te scheiden, neemt Heerenveen ook nog een aantal andere maatregelen. Het legen van de groene container is met ingang van volgend jaar gratis. Ook de aanvoer van herbruikbare grondstoffen op de milieustraat is dan gratis. Het gaat om glas, papier, textiel, witgoed, metalen, gips, kunststof, grond, grof groen, dakleer, matrassen en piepschuim. Burgers die met een doktersverklaring kunnen aantonen dat ze incontinentiemateriaal gebruiken of ander medisch afval produceren, krijgen een compensatie. Al deze maatregelen kosten de gemeente Heerenveen circa 250.000 euro. Een deel wordt verrekend in het vastrecht, dat voor ieder adres stijgt met 7,36 euro per jaar.

Heerenveen denkt op basis van ervaringen in andere gemeenten dat er geen groot risico is dat mensen afval dumpen in bijvoorbeeld de container van de buren. Dat is vaak ook lastig omdat de containers al behoorlijk gevuld zijn als ze langs de weg staan. Burgers kunnen voor 40 euro wel een kantelslot kopen, de gemeente betaalt de installatie. In andere gemeenten waar Diftar+ is ingevoerd blijkt volgens de gemeente Heerenveen niet dat de hoeveelheid zwerfafval toeneemt. Hoogbouw en zandpadroutes in het buitengebied vallen buiten de Diftar+-regeling. De gemeenteraad heeft in principe al beslist over de invoering van Diftar+, maar moet nog besluiten over de tarieven en de bijbehorende extra maatregelen.