Nieuws

Heerenveen wil tijd winnen

Camera Google Maps Potlood Renske Woudstra

Het college van B en W van Heerenveen wil tijd winnen voor het vinden van structurele oplossingen voor het plotseling ontdekte tekort van twee miljoen euro. Dat kan met inzet van 800.000 euro die al in de begroting is opgenomen voor tegenvallers en bezuinigingen.

Het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen wordt voorlopig uitgesteld. De hiervoor gereserveerde 700.000 euro wordt ook ingezet voor dekking van het tekort. Wanneer nodig wordt voorlopig aanspraak gemaakt op de algemene reserves. Door te kiezen voor dit scenario krijgen het college en de gemeenteraad meer tijd om de noodzakelijke scherpe keuzes te maken die het tekort structureel moeten opvangen. Dit kan gaan om bezuinigingen, lastenverhoging of het schrappen van ambities.

De financiƫle tegenvaller ontstond door een fout in de administratie, waardoor Heerenveen meer geld in kas dacht te hebben dan het geval was. De gemeenteraad bespreekt de voorgestelde oplossingen op 21 september. Inwoners kunnen in deze vergadering hun mening geven.