Nieuws

Herinrichting Vlaslaan begonnen

Potlood Arend Waninge

De herinrichting van De Vlaslaan in Beetsterzwaag gaat ten koste van 19 eiken. De gemeente Opsterland heeft toestemming gegeven voor de kap. Rond de kap is overleg geweest met de buurtbewoners en natuurvereniging Geaflecht.

Aan het eind van dit jaar is het plein aan de Vlaslaan tussen De Buorskip en de kerk klaar, zo is de planning. Het resultaat is een volledig opnieuw ingericht shared-spaceplein met circa twintig extra parkeerplaatsen. Het is de bedoeling dat het hele plein een geheel wordt met De Buorskip.

Fase 1 van het project is al begonnen. Tussen de Hoofdstraat en de Buorskip is de Vlaslaan momenteel afgesloten. De aannemer is begonnen met de vervanging van de riolering. Dit karwei moet rond de bouwvak klaar zijn. Na de vakantie gaat de aannemer verder met het plein. De kap van negentien eiken vindt pas plaats na het broedseizoen. De werkzaamheden zijn zo in fases opgedeeld dat De Buorskip en de kerk goed bereikbaar zijn.

Tuinontwerpster Magnolia en ecologisch adviesbureau FaunaX werken samen aan een plan om de groene delen van het plan zo in te vullen dat de biodiversiteit toeneemt.

De jongerenontmoetingsplaats (JOP) krijgt in het nieuwe plan ook weer een eigen plek.