Nieuws

Herinvoering tweerichtingsverkeer en nieuwbouw Aldi

Camera Siebe Kuipers Potlood Arend Waninge

In de Hoofdstraat van Gorredijk geldt vanaf eind februari weer tweerichtingsverkeer. Een jaar lang wordt bekeken wat de effecten van deze maatregel zijn. De plannen voor een verhuizing van supermarkt Aldi naar de Hoofdstraat zijn ook weer een stap verder. Alle benodigde panden zijn aangekocht.

Aldi heeft al sinds 2016 plannen om naar de Hoofdstraat te verhuizen. De huidige locatie aan de Schoolstraat (1.000 m2) is te klein en er zijn regelmatig bevoorradingsproblemen. De nieuwe winkel (1.800 m2) staat gepland aan de zuidelijke kop van de Hoofdstraat. Met de recente aankoop van Hoofdstraat 102 en 104 (Us Hoekje) plus de naastliggende garage, zijn alle benodigde panden tussen EP:Van der Molen en Us Hoekje aangekocht. Eerder werd al bekend dat Aldi overeenstemming heeft met Duinweide, de eigenaar van de huidige Aldi-locatie, over de afkoop van de supermarktbestemming. De gemeente Opsterland staat geen uitbreiding van het aantal supermarkten in Gorredijk toe, dus moet Aldi de supermarktbestemming van het huidige pand meenemen naar de nieuwe locatie. Volgende stap in het plan is aanpassing van het bestemmingsplan. Aldi verwacht begin 2022 met de sloop van de panden te kunnen beginnen, de nieuwe supermarkt kan dan in de tweede helft van dat jaar open.

Centrummanager Jappie Veenstra heeft hard aan het project getrokken. “It wie bytiden dreech om de kikkerts yn de kroade te hâlden. Mar dit soarte prosessen kostje tiid, dat ha ik wol leard.” Ondernemersvereniging Whi steunde het Aldi-plan vanaf het begin. Volgens voorzitter Anton de Bruin is het een buitenkans om de regiofunctie van Gorredijk te verstevigen. “Dizze kâns moasten wy mei beide hannen oangripe. It is al langer dúdlik dat der yn dit part fan De Gordyk wat gebeure moat.” De Bruin is ervan overtuigd dat het Aldi-plan weer veel nieuwe initiatieven oplevert. Tjeerd Douma van Aldi Vastgoed vindt de steun van de gezamenlijke ondernemers bijzonder. “Dat meitsje wy op in soad oare plakken wol oars mei. Dat hat ús seker holpen.” Jappie Veenstra pleit er wel voor om bij de plannen de herinrichting van het Marktplein mee te nemen. “Dan wurdt it in gehiel en is it ek makliker om nije ûndernimmers foar de leechkommende Aldi-lokaasje en de rûmten ûnder it Quadrivium te finen.”

Tweerichtingsverkeer

De gezamenlijke ondernemers in Gorredijk hebben nog een grote wens: tweerichtingsverkeer in de Hoofdstraat. Volgens Anton de Bruin laten meerdere onderzoeken zien dat bereikbaarheid erg belangrijk is voor de toekomst van het winkelhart van Gorredijk. “De minsken moatte no te folle sykje, it ferkear yn it sintrum is net logysk.” Een meerderheid in de Opsterlandse gemeenteraad riep het college van B en W eerder ook al op om met een proef voor tweerichtingsverkeer te komen. Als de raad begin februari met het voorstel instemt, dan geldt het tweerichtingsverkeer vanaf 22 februari.

Voor het vrachtverkeer verandert er niets aan de huidige situatie. Er komen geen aanpassingen aan de weg. Verkeer vanaf de bibliotheekkant krijgt bij de brug voorrang op tegemoetkomend verkeer. Verkeerswethouder Libbe de Vries licht toe dat het parkeerbeleid ook wordt aangepast. Nu zijn er drie parkeerzones (maximaal één, twee of drie uur parkeren), daar blijven er twee van over. “It is no in reedlik ferwarrende sitewaasje, dat kinne wy no yn ien kear oanpakke.” In de Hoofdstraat geldt voortaan maximaal een uur parkeren. Aan de Brouwerswal maakt het diagonaal parkeren plaats voor het langsparkeren. “Dat is feiliger, auto’s steane no faak mei de kont op de strjitte.” De ingreep kost aan de Brouwerswal een aantal parkeerplaatsen, maar volgens de wethouder heeft Gorredijk straks uiteindelijk meer parkeercapaciteit. Om de effecten van de proef te meten zijn er komend jaar regelmatig verkeers- en belevingsonderzoeken. De Bruin vindt het lastig om van tevoren precies aan te geven wanneer de proef een succes is. “Dat moat ek út de ûndersiken blike. It kin ek goed wêze dat it no op oare plakken bûten it sentrum minder drok wurdt. Dat kin ek in positieve ûntwikkeling wêze.”

Wethouder Anko Postma van Economische Zaken juicht toe dat Gorredijk zich blijft ontwikkelen: “Er komt weer schwung in Gorredijk. Een aantrekkelijk winkelhart is goed voor de vitaliteit van Gorredijk. Publiek moet willen blijven komen. Er moeten nog wel stappen worden gezet met elkaar. En je ziet heel sterk het belang van een krachtige ondernemersvereniging. Het is aan de grote inzet van Aldi, Jappie Veenstra en de Whi te danken dat we nu staan waar we staan.”

Bedrijven verhuizen

De ontwikkelingen in het Aldi-plan betekenen dat kledingzaak Us Hoekje volgend voorjaar verhuist naar het pand in de Hoofdstraat waar tot vorig jaar Takko was gevestigd. Dat betekent voor Us Hoekje bijna een verdubbeling van het aantal vierkante meters. EP:Van der Molen verhuist richting Hoofdbrug naar het gedeelte onder appartementencomplex De Kuper waar eerder Scapino was gevestigd. Het andere deel van de bedrijfsruimte in dit pand is gekocht door Adviesbureau TIGE, nu nog gevestigd aan de Stationsweg.

Delen