Nieuws

Herman is 50 jaar schilder

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Maandagmiddag werd Herman Houwer door zijn vrouw Djoke en de Sa!-fotograaf verrast toen hij met zijn collega Frederik Luchtenberg van zijn werk terugkeerde in Gorredijk.

Een dag na zijn 66e verjaardag was het namelijk op de kop af vijftig jaar geleden dat Herman als schilder begon. Djoke: “Dat fyn ik bysûnder. Der binne net sa’n soad fervers dy’t it hielendal oant it pensjoen folhâlde.” Herman gaat over een paar maanden met pensioen. Zoals het in zijn vak ging, wisselde hij regelmatig van werkgever, omdat hij in de wintermaanden vaak ontslag kreeg. Herman en Frederik waren maandag aan het werk in Bakhuizen.