Nieuws

Herrie tegen vliegroute

Potlood Wim Bras

“De leechfleanrûte moat hielendal fan tafel.” Zo vatte Harmen de Jong (FNP) maandag de oproep aan de andere raadsleden samen. De Jong wil alle politieke invloed bundelen om hergebruik door Defensie van de laagvliegroute die deels over Opsterland gaat, te voorkomen.

De commotie rond de oefenroute is inmiddels geluwd na de verzekering van staatssecretaris Barbara Visser dat Defensie geenszins van plan is ‘laagvliegroute 10A’ nieuw leven in te blazen. Maar ze sluit toekomstig gebruik ook niet helemaal uit. Reden voor de FNP om de motie in te dienen. Wethouder Rob Jonkman, die na de eerste commotie namens het college direct reageerde met een open brief in het Friesch Dagblad, was blij met de motie. “De bezwaren uit 2002 die leidden tot het stilleggen van de route gelden nog steeds, maar in wezen gaat het om een hypothetische kwestie. Als we vandaag de laagvliegroute afschaffen, kan Defensie morgen dezelfde route weer aanvragen. Daarvoor is dan wel goedkeuring van de Tweede Kamer en natuurvergunningen nodig. Herrie maken kan dan helpen.” Met die woorden overtuigde de wethouder de volledige raad.