Nieuws

Het begon in Jonkerslân

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Jong trouwen heeft zo zijn voordelen. “Je kin alles noch meidwaan mei de bern, beppesizzers en oerbeppesizzers.” Johanna Dijkstra-Bosma was 17 toen ze zestig jaar geleden met de toen 23-jarige Jan Dijkstra in het huwelijksbootje stapte. Donderdag vieren ze hun huwelijksfeest in familiekring.

Johanna werd geboren in Jonkerslân. Daar was het dat ze Jan, geboren in Duurswoude, langs zag komen. “Ik ried op de frachtwein yn de wegenbou. We wienen yn Jonkerslân in dykje oan it oanlizzen.” Ze grepen hun kans, lacht Johanna. “We woenen der fluch by wêze foardat it ferbean wurde soe.” Na hun trouwen woonden ze vier jaar op de Tjalling Harkeswei bij Wijnjewoude. Ze konden het voorhuis van een boerderij huren. Er was geen elektrisch of niks, herinnert Johanna zich. “We hienen fan dy kouskes op gas. Moasten mei de hân waskje, ik hie allinne in âlderwetske wringer.”

Toen er een klein boerespultjse te koop kwam aan Weinterp, verhuisde het gezin met inmiddels twee dochters. Op deze paradijselijke plek wonen ze nog steeds. ’s Morgens bij het bakje thee genieten ze van de vogeltjes in de tuin. Laatst kwam er een groene specht langs, vertelt Johanna. “Ik ha’t even neifrege, dat is in hiel bysûndere.” In het weiland naast huis scharrelen drie pony’s, twee van hunzelf en een ouwetje van de kleindochter.

Jan en Johanna waren lang de beheerders van de voetbalkantine van ODV. Nog altijd doen ze hiervoor de inkoop. “We moatte wol in bytsje bybliuwe”, vindt Jan. Hij legt er zo nu en dan een kaartje en zit bij de biljartclub in It Wâldhûs. Zijn vrouw puzzelt graag en helpt anderen waar die dat nodig hebben. “En ik sit simmerdeis graach bûten. It is hjir sa moai.” Het echtpaar kreeg twee dochters en drie kleinkinderen. Inmiddels zijn er ook vier achterkleinkinderen.