Nieuws

Het klikte tussen de kinderwagens

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Marcus (83) en Pietsje Lammie (81) de Graaf-Brandsma vierden dinsdag hun zestigjarig huwelijksfeest. Ze leerden elkaar kennen bij kinderwagenfabrikant Koelstra in Gorredijk waar ze beiden werkten. Pietsje was naaister van kappen, Marcus was lasser.

Marcus werd geboren aan de Tsjerkewyk in Hemrik en verhuisde op driejarige leeftijd naar de Mandewyk. “Heit wie lytsboer mei kij, bargen en piken. Hy sei altyd: in bealchfol wurk en altyd earmoed.” Geld om te studeren was er dan ook niet voor Marcus. Na zes klassen lagere school moest hij als veertienjarige aan het werk. De wieg van Pietsje stond in Langezwaag, drie jaar later verhuisde ze naar Gorredijk. Ook het gezin Brandsma had het niet breed. “En mem ferstoar doe’t ik sân jier wie.”

Pietsje maakte bij Koelstra mooie patronen in de kinderwagenkappen. “Prachtich wurk!” Later werkte ze bij de bakker in Drachten en in hotel Akkerman te Gorredijk, van waaruit het stel ook trouwde. Geen grote bruiloft. Marcus: “We hienen krekt in húske kocht op ‘e Tynje, dat we hienen net folle jild foar in feest.” In de krappe naoorlogse huizenmarkt prees het stel zich gelukkig met de woning. “We kochten it hús foar 1.200 gûne. Yn dy tiid krigest hast gjin kâns om in húske te hieren.”

Na vijf jaar Tijnje verhuisden ze naar een pasgebouwde huurwoning aan de Loaijersstrjitte in Gorredijk. “We woenen graach wat grutter en wat tichter by myn wurk”, zegt Marcus die inmiddels als lasser bij ‘it kannefabryk’ werkte. In die tijd werden daar de traditionele melkbussen gemaakt. Marcus maakte het veranderingsproces mee van melkbus naar rvs-tanks voor onder andere bier en melk. Hij bleef bij het bedrijf, inmiddels DEJONG hot water tanks, tot zijn pensioen op zestigjarige leeftijd. Pietsje werkte na haar trouwen als gezinshulp, verzorgde haar vader en hielp haar schoonouders.

Ze kregen één dochter. Dochter en schoonzoon zijn reislustig. Pietsje onderhoudt dan contact via moderne middelen als smartphone en pc. Ook ging het echtpaar twee keer mee op reis: naar Londen en Duitsland. Drie jaar geleden verhuisden ze naar een nieuwbouwappartement aan het Hofland omdat hun oude huis, waar ze ook de eerste bewoners waren, op nominatie voor afbraak stond. Al jaren gaan ze samen naar koersbal in De Skâns. “Dêr sjogge we altyd nei út”, zegt Marcus. Hij leest graag en rijdt in de auto naar bestemmingen in de buurt. Ook Pietsje leest graag, breidt en puzzelt veel en doet graag een spelletje op de computer. Hun huwelijksdag vierden ze met een familie-etentje.