Nieuws

Het Lamelerbos wordt gekapt

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

‘Burgemeester en wethouders’ besluiten dat het Lamelerbos gekapt kan worden om plaats te maken voor woningbouw. Natuurbeschermers komen in actie en de bosbewoonster waarschuwt voor de ‘rode-vlekken-ziekte’.

Het was vorige week een verhitte bedoening in de raadzaal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag. Natuurbeschermers scandeerden leuzen en zwaaiden met protestborden om hun ongenoegen kenbaar te maken over de voorgenomen kap van hun dorpsbos. De aanwezige wijkagent sommeerde hen tot rust en dreigde vervolgens de groep uit de zaal te verwijderen.

Eerder besloten ‘burgemeester, wethouder, architect en directeur van de woningstichting’ dat het Lamelerbos ideaal is voor de bouw van woningen. “Lamelen heeft heel veel aantrekkingskracht. We willen huizen bouwen”, aldus de burgemeester. De architect heeft zijn plan al klaar, de wethouder regelt gemeenteambtenaren om het bos te kappen. Dat is het einde van de eerste scène van een spannende film die de schoolverlaters van obs De Flecht uit Lippenhuizen (Lamelen) dit jaar maken.

De besloten vergadering van ‘burgemeester, wethouder, architect en directeur van de woningstichting’.

Vorig jaar ging het eindspektakel van groep 8 over het dorpje Lamelen, losjes gebaseerd op het beroemde verhaal van Hamelen, vertelt juf Ria IJbema. Dit jaar borduurt ze voort op dit verhaal. “De boargemaster fan Lamelen hat foarich jier op in frjemde manier jild fertsjinne. It jild brûkt er no foar wenningbou. De Lameler natoerferiening lêst dat en komt yn aksje.” Het verhaal is fictie, verzekert ze. Maar toch: “Der moat minder kapt wurde en mear boartersbosk foar bern komme. En we moatte ek better rekken hâlde mei it miljeu.”

Twee uur lang mag groep 8 van De Flecht de raadzaal gebruiken voor de filmopnames. De echte wethouders Anko Postma en Libbe de Vries wippen even binnen. “We kennen juf Ria al heel lang. Ze bedenkt altijd wel wat geks”, verklaart Anko. Libbe vraagt of ze de film mogen zien als die af is. Jazeker, zegt juf Ria, ze krijgen een uitnodiging voor de première. “Hé Djurre, do bist de baas, hè. Net sa leaf, moatst deryn batse.” Bij take 5 (of is het 8?) geeft cameraman en vader René Dijk wat tips aan de ‘burgemeester’. Best handig zo’n vader die filmer bij Omrop Fryslân is. Trouwens, zonder de hulp van alle ouders was dit niet mogelijk geweest; dat mag wel even gezegd worden, vindt regisseur/juf Ria.

De ‘pers’ duikt de ‘burgemeester’ op de huid om te informeren hoe het nou eigenlijk zit met die boskap. In de raadzaal hebben zich ondertussen diverse natuurbeschermers op de publieke tribune genesteld. Hun protestborden liegen er niet om: ‘Kappen met kappen’, ‘Geen bomen weg’ en ‘Hier geen huis maar een speelbuis’. “Dit is in leuke sêne.” De hele school weet er al van, zegt juf Ria. “Welkom op deze openbare vergadering. Ik heb gehoord dat er kritiek was op mijn besluit om het Lamelerbos te kappen”, opent de burgemeester de vergadering. Luid boegeroep klinkt vanaf de tribune, het wordt meteen weggehamerd. “Pas maar op,” zegt bosbewoonster Maritha, “als je gaat kappen, komt de rode-vlekken-ziekte.” Het protest baat niet, de kap gaat door. Of toch niet….?