Nieuws

Honderden zonnepanelen verkocht 

Camera Google Maps Potlood Renske Woudstra

Ondanks dat de coronacrisis het dorpsproject parten speelt, zijn er in Jubbega en Hoornsterzwaag al 200 zonnepanelen verkocht en geplaatst. Binnenkort worden bovendien circa 400 zonnepanelen geplaatst op de loodsen van Loonbedrijf Dragtstra, als onderdeel van het postcoderoosproject.

Eind januari presenteerden de lokale energiecoöperatie LECO, Plaatselijk Belang Jubbega/Hoornsterzwaag en mfg De Kompenije een plan om gezamenlijk de beide dorpen te verduurzamen door zonnepanelen te plaatsen. De Kompenije profiteert mee doordat LECO bij iedere tien verkochte panelen, het dorpscentrum een zonnepaneel schenkt. Inmiddels zijn er 200 panelen verkocht, voor een vergelijkbaar aantal panelen zijn offertes uitgebracht. “De belangstelling is goed”, vertelt Rob Broers van de projectgroep. “Mar wy ha de tiid net mei. Minsken ha de holle no by oare saken. Mar it rendement op de panelen is goed.” De huidige stand van zaken betekent dat De Kompenije kan rekenen op 20 panelen, er is echter plaats voor 300 panelen.

Alex Schermer is een van de deelnemers aan het project. “We hebben sinds vier weken twintig panelen op het dak. Het gaat mooi, we hebben al twee keer zoveel opgewekt dan we gebruiken.” Door mee te doen aan het project wil Schermer zijn steentje bijdragen aan een groenere wereld. “Ik ben geen voorloper, maar vind wel dat iedereen iets moet doen. Ik rijd graag in grote auto’s, zo kan ik iets terugdoen. Ik heb meerdere offertes gezien en dit was veruit de goedkoopste. Mooi dat De Kompenije ervan meeprofiteert.”

De werktuigbergingen van Loonbedrijf Dragtstra zijn inmiddels klaar voor de plaatsing van circa 400 zonnepanelen; het werk wordt waarschijnlijk in juni uitgevoerd. Het zonnedak is onderdeel van een zogenaamd postcoderoosproject, waaraan particulieren kunnen deelnemen die op hun eigen daken geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen. Deelnemers aan een postcoderoosproject hebben belastingvoordelen en wekken zo bovendien groene stroom op. Voor ondernemer Hette Karst Dragtstra is het een mooi project. “Op dizze wize koene wy ús asbestdak ferfange. It skeelt nochal wat, omdat wy no allinnich mar de kosten fan it materiaal kwyt binne. De rest is troch it projekt betelle.” Bovendien ontvangt Dragtstra voor het beschikbaar stellen van het dak jaarlijks een vergoeding.