Nieuws

Iedere letter een nieuw avontuur

Potlood Renske Woudstra

Drie decennia geleden begon Agaath Arends voor haar dochter de letters van het alfabet te tekenen. Nu ligt er een serieus prentenboek vol heerlijke tekeningen. De eerste oplage (50 stuks) is inmiddels uitverkocht. “Ik geloof dat er wel belangstelling voor is.”

Haar oudste dochter zat nog niet eens op de basisschool, maar had wel belangstelling voor lezen en letters. “Toen ben ik samen met haar begonnen de letters te tekenen. Dat is uitgedijd.” Elke letter heeft in het grote ringgebonden prentenboek een eigen pagina. Beginnend natuurlijk bij de ‘A is een arend zo groot’.

Mooie woordvondsten, beeldende tekeningen en een flinke dosis natuur. Het prentenboek is een ontdekkingsreis langs de letters van het alfabet, ook voor degene die samen met het kind het boek openslaat. Verstopt op de pagina P zit bijvoorbeeld Pluk van de Petteflet te picknicken met pannenkoeken en pudding, een poes, de postbode en Pegasus. In schoonschrift een opsomming van al de P-woorden die verstopt zitten in de prent. Elke pagina kondigt de letter aan in alliteratie: D is een dame die doet dolle dingen, die wil dolgraag dansen en springen.

Jip en Janneke hebben een figurantenrol bij de J waar het ‘juffertje in het groen’ haar jurk uit wilde doen. De laatste letter van het alfabet kreeg twee pagina’s: Zeven zwarte zwanen in de Zuiderzee en Ze zwaaien zeker zeven keer tot ziens, tot ziens, tot ziens maar weer. Het boek sluit af met een minutieuze opsomming van alle woorden. Agaath is bioloog, ze gebruikt opvallend veel woorden over de natuur, planten en dieren. “Dat is niet zonder reden. We leven in een tijd dat de rijke natuur, de biodiversiteit, in hoge mate bedreigd wordt door klimaatverandering en aantasting van het milieu en het ecosysteem Aarde.” Bij elk woord van de inhoudslijst een dichterlijke inleiding: Dd Draken en dinosaurussen Darwin ontdekte de rode draad ertussen.

De Letterkast is geschreven en getekend tussen 1990 en 2019. “Nadat ik met mijn oudste dochter de letters tekende, ben ik verder gegaan met mijn tweede dochter. Daarna is het jaren blijven liggen. Toen ik aan het opruimen was, vond ik het weer. Nu heb ik het afgemaakt.” Agaath bood het boek aan bij een uitgever, er was geen belangstelling omdat het niet is te vertalen. “Ik merk dat veel mensen het kopen voor hun kleinkinderen, maar er is ook al belangstelling voor uit het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal).” De Letterkast is bij Arends te bestellen door 17,50 euro plus 6,25 euro verzendkosten over te maken op NL58 ASNB 0708 6403 11 t.n.v. A.C.M. Arends, o.v.v. Letterkast en adresgegevens. Het boek is ook verkrijgbaar bij De Rounte (Formanjestrjitte 2,  Gorredijk) en De Wylde Roas (Weverswâl 4, Bakkeveen).