Sa! yn petear mei

IJsclub ‘Haast U’ wacht op…… ijs

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Het is winter, maar de kou is ver te zoeken. Laat staan dat de wateren bedekt zijn met ijs. Voor het bestuur van IJsclub Haast U uit Hemrik zijn het dan ook rustige tijden, maar mocht Koning Winter alsnog in alle hevigheid toeslaan, dan kan de winterpret losbarsten. “Wy binne der klear foar.”

Hemrik De ijsbaan aan de Tjalling Harkeswei ligt er vredig en stil bij aan het begin van het nieuwe jaar. Het water staat hoog, geduldig wachtend op vorst, maar of het ervan komt? Echte winters zijn de laatste decennia zeldzaam. Rond de kerstdagen dook de temperatuur flink onder nul, maar enkele dagen later was het alweer tien graden boven nul. Vervelend voor een ijsclub, die voor de activiteiten volledig afhankelijk is van kou en langdurige vorst. Secretaris Sietze Nijboer laat zich er niet door frustreren. Het is wat het is, de natuur laat zich niet dwingen, weet de boer uit Hemrik. “It ienige wat wy dwaan kinne, is soargje dat de baan der goed by leit. Rûn Kryst like it der eefkes op. Ik ha op it iis stien, mar fjouwer sintimeter is te min.”

Vorig jaar februari konden de leden van IJsclub Haast U zich nog vermaken op de plaatselijke ijsbaan. De ijslaag was niet perfect, maar het ging volop los. Nijboer zag de mensen genieten, het ledental van de 115 jaar oude ijsvereniging maakte meteen weer een sprongetje. Het aantal varieert mee met het verloop van de winters, maar de kern van de 250 leden blijft de club altijd trouw. Om het geld hoeven de Hemrikkers het niet te laten. Alleenstaanden betalen slechts drie euro, gezinnen het dubbele. “Dat stelt neat foar, wy tinke ek oan in ferheging.” Het bestuur wil ook over op automatische betaling. “Wy helje it no sels op. Dat is moai foar de sosjale kontakten, mar praktysk is it net, in soad minsken ha gjin kontant jild mear yn hûs.”

Zaken op orde

Voor de veranderingen is een ledenvergadering nodig, maar de lockdown verhindert dat voorlopig. Het bestuur heeft de rest van de zaken op orde. Er is tijdig gemaaid en gesnoeid, de lichtinstallatie is een aantal jaren geleden vervangen en afgelopen jaar is de geluidsinstallatie vernieuwd. In 2021 is ook nog een nieuwe sneeuwschuiver aangeschaft. “It stiet der goed foar.” Piet Paulusma voorspelde een koude winter. “Mar dat ropt hy alle jierren.” De secretaris houdt wel van de positieve instelling van de Friese weerman. Hij houdt hoop op een ouderwetse winter en dat is niet onmogelijk, denkt Nijboer. “As de wyn mar lang genôch út it easten komt, kin it samar wer ris heve.” Een barre winter hoeft voor hem niet. “Ik bin ek boer, dan ha wy hjirre alles beferzen.” De secretaris hoopt dat deze winter de baan nog een dag of vier, vijf open kan en er wedstrijden mogelijk zijn voor de leden en de plaatselijke schooljeugd. “Langer hoecht net, dan ride de minsken leaver op it iis bûten de iisbaan.”

 

Delen