Nieuws

In februari nieuwe beheerder Dúndelle

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De gemeente Opsterland verwacht dat er per 3 februari een nieuwe exploitant is voor recreatiecentrum Dúndelle in Bakkeveen.

Sinds halverwege oktober vorig jaar heeft de gemeente tijdelijk zelf de exploitatie op zich genomen, nadat de vorige exploitanten afscheid namen. Op een oproep meldden zich vervolgens vijf kandidaten. Na gesprekken kwamen de gemeente en Plaatselijk Belang samen tot unanieme voorkeur voor een kandidaat. Hierbij is gekeken naar draagvlak in het dorp, toekomstplannen met het recreatiecentrum, bereidheid om te investeren, bereidheid om personeel over te nemen en social return. Het lukt echter niet om de overdracht al per 1 januari te realiseren. De verwachting is dat dit voor 3 februari wel lukt.