Nieuws

Ingezonden: De auto in de Hoofdstraat

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Het opnieuw inrichten van de Hoofdstraat in Gorredijk voor autoverkeer in twee richtingen is een stap terug in de tijd. En dat in een tijd waarin gezondheid, bewegen, fijnstof, stikstof en luchtvervuiling juist actuelere waarden zijn. Bovendien is verkeersveiligheid en een beter verblijfsklimaat juist van groot belang gebleken voor de concurrentie van winkelgebieden.

De wens voor een herinrichting lijkt sterk ingegeven door een winkelierslobby. Zij schrijven hun teruglopende inkomsten toe aan de verminderde toegankelijkheid voor het autoverkeer in het centrum. De wereld verandert echter snel en dat geldt zeker voor de manier waarop we winkelen. De winkeliers in Gorredijk hebben last van de stijgende aankopen online. Meerdere onderzoeken laten zien dat auto-bereikbaarheid een zwaar overschatte reden is in de afweging of consumenten wel of niet naar een centrumgebied toe komen. Het parkeren blijkt in de praktijk geen belangrijke aantrekkingswaarde. Tegelijkertijd worden de consumptieve bestedingen van fietsers en voetgangers stelselmatig onderschat. Consumenten komen in de eerste plaats af op een aantrekkelijk ingericht centrum. En daar waar het prettig toeven is, blijven mensen langer en geven ze vaak ook meer geld uit.

De huidige eenrichtings-inrichting van de Hoofdstraat is juist bedoeld om de menselijke maat terug te brengen in het dorp. Een van oudsher levend dorp waarbij mensen in de openbare ruimte elkaar tegenkomen en ontmoeten. Daarbij uitgenodigd door een fijne inrichting, gericht op actieve en sociale manieren van transport zoals te voet en op de fiets. Niet alleen de meest gezonde manier van vervoer, maar voor het gros van de bevolking ook een noodzakelijke. Voor ouderen is bewegen noodzaak. Veel ouderen mijden de openbare ruimte juist vanwege een te dominante aanwezigheid van verkeer. Ook kinderen zijn in de praktijk vaak figuurlijk het kind van de rekening in straten die ingericht lijken voor slechts de verkeersfunctie. Het ruimtebeslag van rijdende en geparkeerde auto’s beperkt juist de mobiliteit van buitenspelende kinderen en andere kwetsbare gebruikers van de openbare ruimte.

Het pleidooi om het winkelgebied van Gorredijk aantrekkelijker te maken door de autobereikbaarheid te verbeteren is gebaseerd op fabels en gedateerde uitgangspunten. Investeer liever in een aantrekkelijk verblijfsklimaat met een optimale bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers. Daar hebben de consumenten en de winkeliers in Gorredijk veel meer aan.

Kees Mourits

Fietsersbond Fryslân