Nieuws

Ingezonden: de Skâns

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Ik heb op 28 mei de oriënterende Opsterlandse raadsvergadering gevolgd en mij wederom verbaasd over de discussie met betrekking tot de verplaatsing van de MFA naar de locatie Trimbeets. Een initiatief uit de ‘mienskip’ om de MFA en de basisschool om te draaien werd uitgebreid besproken. De gevolgen zouden voor Comprix niet acceptabel zijn, want te weinig ruimte en te dicht op de BHS. Comprix zou dan liever op de oude locatie van de Flambou willen bouwen.

En dat was meteen de verstandigste opmerking van de hele discussie. Want alle argumenten, die ik het laatste jaar gehoord heb m.b.t. de vestiging van deze beide eenheden aan de Ringenoldusstrjitte slaan kant noch wal. Het klopt gewoon niet. De verplaatsing van De Skâns is totale nonsens, want 6 miljoen duurder dan upgrading van de huidige Skâns en maar de helft van de capaciteit van nu. En de bouw van een nieuwe basisschool op die locatie is eveneens totale onzin, want de kinderen hebben daar dan geen speelruimte en moeten alsnog dwars door het centrum lopen/fietsen om te gymen in Kortezwaag. Want van synergie in het nieuwe project is ook al geen sprake meer, omdat de nieuwe MFA en de basisschool en de BHS allemaal hun eigen exploitatie moeten veiligstellen.

Waarom kan er niet alsnog eens nagedacht worden over de volgende optie? Upgrading van de bestaande Skâns voor 2 miljoen euro, bouw van de nieuwe basisschool Trimbeets naast Kortezwaag, met voldoende speel- en gymruimte voor de kids en een totaal nieuwe bestemming van de huidige Trimbeets-lokatie, te weten: 3 x 10 TERRASWONINGEN, met daarachter 30 smalle moestuinen? Vraag zat voor dergelijke luxe woningen op rollatorafstand van het centrum. Gemeente Opsterland zou hier heel veel aan kunnen verdienen!

Douwe Reitsma
Gorredijk