Nieuws

Ingezonden: Landschapspijn

Camera Google Maps Potlood Renske Woudstra

Het landschap van Olterterp, de bossen en de aangelegen weilanden, omzoomd door lanen, afgebakend door majestueuze eiken en beuken, is ontstaan in de tijd van de Romantiek. Het pittoreske, het romantische, werd een sturend beeld, een breed gedragen begrip onder de eigenaren van deze gronden. Het landschap werd opnieuw uitgevonden.

Dertig jaar geleden verhuisden we van het westen naar Olterterp. De weilanden voor ons huis en de bossen eromheen vormden een vast decor. In de weilanden liepen koeien en schapen en de laatste twaalf jaren werden de weilanden ongemoeid gelaten om de natuur haar eigen gang te laten gaan. Elke maand fotografeerde ik de weilanden en de bossen. Sinds twee jaar heeft de ASR, de nieuwe eigenaar van de weilanden, het beheer van weilanden overgedragen. De pachter van ver buiten onze dorpsgemeenschap kreeg de mogelijkheid de weilanden te gelde te maken. Het perspectief vanaf ons huis zal slechts weinig veranderen, maar het grondvlak van dit perspectief verschiet van kleur. Een fel grasgroen laken, (g)raaigras, wordt er nu neergelegd. Hiervoor is de volledige toplaag van het weiland ondersteboven gekeerd, gefreesd, gewalst en voorzien van een ingelegde strook tegen ondergrondse woelingen.

Het perspectief van het landschap, elders in Olterterp, langs de Van Harinxmaweg, heeft nu ook een eigen dynamiek gekregen. In de zomer wordt de weg ingepakt door maiswanden, in de winter opent het perspectief zich en ligt er een zwarte modderige vlakte, die in de lente keurig strak wordt aangeharkt. De oorspronkelijke, bloemrijke en wisselende perspectieven zijn verdwenen.

Deze significante veranderingen in het landschapsperspectief doen pijn, landschapspijn, zoals Jan Tien verwoordt in haar onvolprezen boekwerkje Landschapspijn. Of is het misplaatste nostalgie naar wat er was? Het landschapsbeeld van de Van Harinxmaweg, van Beetsterzwaag naar Drachten, was van een unieke schoonheid, gelijk de Hoofdstraat van Beetsterzwaag. De architectuur van de Hoofdstraat heeft zijn gelijke niet in Friesland. ASR keer om en respecteer de geschiedenis van Olterterp en Beetsterzwaag. De miljarden overheidssteun is dit kleinood zeker waard. Ook particulieren kunnen pacht betalen en loonbedrijven, de nieuwe greenkeepers, hun werk vergoeden.

Guus Schuivens
Achterwei  Olterterp