Nieuws

Ingezonden: Welk hoger belang?

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

De gemeente Opsterland wil het niet, de inwoners willen het niet en toch schijnt er een hoger belang aan de orde te zijn waarvoor alles moet wijken. De rechtbank in Groningen buigt zich op 13 december over de nieuwe gasboring in Opsterland door Vermilion.

Gaswinning in kleine velden is ‘booming business’. Vermilion is een Canadese multinational, actief in olie en energie, biotechnologie, drukwerkindustrie en marketing en reclame. In Canada, Noord-Amerika, Australië en West-Europa. Met een beurswaarde van vijf miljard geen kleine speler. En dat moet meer worden, om de aandeelhouders te gerieven. Vermilion huldigt uiteraard de groeigedachte, maar ook de Staat der Nederlanden is blij met hogere omzetten. Zo’n 70% van de opbrengst van gaswinning door Vermilion stroomt in de staatskas. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verleende én verlengt vergunningen op basis van adviezen door het Staatstoezicht op de Mijnen.

Volgens het huidige Regeerakkoord worden er geen nieuwe vergunningen, aardgasboringen betreffende, afgegeven, maar bestaande mogen worden gehonoreerd. Bedenk daarbij dat het om heel veel geld gaat. Wat gaat dan de boventoon voeren op 13 december bij de rechter: de letter of de geest van de wet? Zoals we allemaal weten: landsbelang gaat boven plaatselijk belang. Het zal mij benieuwen.

Jan Pieter Visser
Beetsterzwaag