Thema Wonen

Installaties die meedenken

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Een slim huis, ook wel smart house genoemd. Dat is een huis dat vrijwel zelfstandig zaken als verlichting, verwarming, ventilatie, muziek en beveiliging regelt en zelfs koffie zet. Het huis van de toekomst is dichterbij dan menigeen denkt.

Met zijn installatiebedrijf heeft William Terpstra zich gespecialiseerd in wat voorheen vaak bekendstond als domotica. Tegenwoordig heet dat een smart home. Zijn eigen huis in Jonkerslân fungeert vaak als showroom voor wie van plan is slimme technieken in huis te halen. De bezoeker vindt er allerlei snufjes. Is het hout in de houtkachel op, dan krijgt William een appje. En gaat een rookmelder af, dan gaan alle lichten automatisch aan, de houtkachel uit, de gordijnen open, alle deuren van het slot en knipperen de buitenlampen rood/blauw. Dan weten de hulpdiensten waar ze moeten zijn. Is William onderweg naar huis, dan gaat er een signaal naar zijn woning en is de koffie klaar als hij thuiskomt. “Ik ha sa’n bytsje alles wat mooglik is op dit gebied, gewoan omdat it hartstikke leuk is. Boppedat is it handich.” Zo houdt William ook zijn slapende kinderen op afstand in de gaten en kan hij de robotmaaier opdracht geven aan het werk te gaan.

BENG

Voor alle nieuwbouw – woningen en utiliteitsbouw – geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). In vrijwel alle gevallen is bouwen zonder aardgas dan een eis. BENG komt in de plaats van de EPC-norm. Al langer moeten nieuwe woningen voldoen aan duurzaamheidseisen, de architect neemt ze vaak al mee in de plannen. “Kinst ek sels oanjaan watfoar ynstallaasjes en systemen ast ha wolst. Dat kin letter dan simpel útwreide wurde.” Een kanttekening maakt de van oorsprong elektrotechnicus ook: “Ik warskôgje al jierren dat it mei de elektrisiteit op de kop ferkeard giet. Alles moat troch in lyts kabeltsje, dat betsjut dat it enerzjynet al gau oerbelêste rekket.” Het toepassen van het KNX-systeem houdt rekening met het maximale stroomverbruik.

William Terpstra werkt met het Gira KNX-systeem, een intelligente techniek voor meer comfort, veiligheid en energie-efficiëntie. “Alles wurdt dan oan elkoar koppele en hast bygelyks gjin stapel ôfstânsbetsjinners mear nedich. In app op tillefoan of tablet docht it wurk.” Het systeem monitort waar energie/warmte nodig is. Zolang er geen beweging is in een ruimte, gaat de verwarming een standje lager. Als het buiten begint te schemeren, gaan de lampen aan en gordijnen dicht. “Mei sokke maatregels kinst bot besparje op it enerzjyferbrûk.”

Ook een oudere woning kan een smart home worden. Maar wie in bestaande bouw iets aan de energielast wil doen, kan volgens William beter eerst de schil van het huis aanpakken: isoleren dus. Ook de basis moet kloppen met een goed verwarmingssysteem en uitstekende wifi. Slimme systeemkoppelingen en een weerstation op het dak helpen vervolgens bij het besparen van energie. Bij de inschakeling van de airco gaat bijvoorbeeld de zonwering automatisch naar beneden om zo de warmte buiten te houden.

Hoewel het noorden van het land nog wat huiverig is wat betreft een smart home, zijn er toch diverse woningeigenaren die het nut zien van slimme toepassingen. “Foar de âldere generaasje kin ik ek slimme dingen meitsje. Dan kinst bygelyks op de tablet of tillefoan sjen wa’t der foar de doar stiet en de doar iependwaan. Handich ast sels net sa gau by de doar komme kinst. Kinst der ek foar kieze dat de bern meisjen kinne op de app.” William maakt het extra gemakkelijk met grote afbeeldingen op de app en zonder verdere toeters en bellen op de tablet. Om het nog gemakkelijker te maken, kan hij toepassingen integreren in een foto van de woning. “Ast de lampe oan ha wolst, kinst gewoan op dy lampe tikje.” Met rustige uitleg en hulp bij gebruik vult hij het gemak aan. “En miskien set ik aanst in ekstra tsjinst op foar dizze doelgroep. Foar tapassingen dy’t fanút de soarch nedich binne, kin ik dan de technyk betinke.”

William Terpstra bouwt de software, bedenkt de techniek en tekent alles uit voor installateurs of eigenaren. Hij combineert een elektrotechnische installatie met smart techniek voor bedrijven en particulieren. Daarnaast verzorgt hij  de inspectie van elektrische bedrijfsinstallaties, hij is gecertificeerd voor de SCIOS Scope 10-keuring. Onder zijn klanten onder andere garages, grote kantoren, hotels en andere utiliteitsgebouwen. Voor Sportcentrum Kortezwaag maakte hij een energiebesparende automatisering voor de sauna, voor de Doarpskeamer van Gersloot een handig systeem op een tablet aan de wand waarmee iedere gebruiker de benodigde apparaten of voorzieningen kan aan- en uitzetten.

‘Utfine’

“Ik mei graach dingen útfine. It is moai as in klant mei in fraachstik komt.” Als voorbeeld geeft William een klant met een zwembad. De bediening van de pompen zat onder water, waardoor de batterijen snel leegraakten. “Of ik wat oars betinke koe. Doe ha ik in draadloze knop oan de muorre makke.” Zelf heeft hij geen huissleutel meer, vertelt hij lachend. “At ik bûten berik bin fan de wifi, gean alle doarren automatysk op slot, de ferljochting út en de ferwaarming in stand leger. En as myn frou nachttsjinst hat, kin se op in knopke drukke, dan is alles stil yn hûs en giet der gjin bel mear oer.” Het is een stukje gemak, zegt hij. Dat stukje gemak kan iedereen in huis realiseren. En daar hoef je geen nieuwe apparaten voor aan te schaffen. “Kinst it dwaan mei in slim stopkontakt dat oansluten wurdt op it systeem.”

william-terpstra-installaties.nl