Nieuws

Instemming winningsplan Langezwaag

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Gaswinning

De Minister van Economische Zaken stemt definitief in met het nieuwe winningsplan Langezwaag van Vermilion.

Vorig jaar werd al een ontwerp instemmingsbesluit genomen. Hierop zijn 25 zienswijzen ingediend en de gemeenten Heerenveen en Opsterland stuurden een bestuurlijke reactie.  Ondanks de zienswijzen stemt de minister nu wel met het plan in.

Bij het genomen besluit wordt Vermilion wel verplicht om binnen een jaar bouwkundige opname (nulmeting) uit te voeren aan een representatieve selectie bouwwerken die gevoelig zijn voor bodembeweging. De selectie moet worden gemaakte in overleg met de gemeente en het plan van aanpak voor deze opname moet van te voren worden voorgelegd aan de minister.

Nulmeting

Vermilion diende zelf een zienswijze in op deze verplichting. Ze vindt dat de minister voor verwarring zorg. Enerzijds stelt de minister dat het risico op bevingen en schade verwaarloosbaar is en dat geen maatregelen nodig zijn om schade te voorkomen en de veiligheid van omwonenden niet in het geding is. Anderzijds schrijft de minister wel een nulmeting voor. Vermilion mist hiervoor de onderbouwing. Ze vindt dat een diffuse boodschap die veel onzekerheid en onrust veroorzaakt bij omwonenden. De minister gebruikt juist het tegemoet komen aan de onzekerheid van omwonenden als reden om de nulmeting wel op te leggen.

Partijen die een zienswijze indienden kunnen nu nog in beroep gaan tegen de beslissing.

Vermilion wint sinds 2013 gas vanuit de locatie Langezwaag, aan de hand van een toen goedgekeurd winningsplan. In 2016 diende Vermilion een aangepast winningsplan in voor een groter wingebied. Behandeling van dat plan liep vertraging op door de invoering van de nieuwe Mijnbouwwet. Vermilion ging ondertussen wel door met de uitbreiding van de gaswinning. In april 2017 legde het Staatstoezicht op de Mijnen winning vanuit de derde gasput daarom stil. Reden: het winningsplan was nog niet goedgekeurd. Dat is nu dus wel het geval.