Nieuws

‘It drinken fan wetter moat logysk wêze’

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Het menselijk lichaam bestaat voor het grootste deel uit water. En dat vraagt onderhoud, dus veel drinken. Het liefst water, adviseert Marjon Visser. Zij is ambassadeur van het project Sûn Opsterlân.

Voldoende water drinken is, naast voldoende groenten eten en bewegen, een van de pijlers van Sûn Opsterlân. Genoeg water drinken, zo’n liter per dag, helpt om overgewicht tegen te gaan, vertelt Marjon Visser. Ze vindt dat het drinken van water de normaalste zaak van de wereld moet zijn. Maar dan moet de omgeving daar wel op ingericht zijn. “Wetterdrinken moat logysk wurde. Letter wolle wy ek sjen dat der genôch wettertappunten komme.”

Het menselijk lichaam bestaat voor een groot deel uit water. “En dat wetter moatst ûnderhâlde; troch te min te drinken kinst bygelyks pineholle krije.” Bij voldoende drinken denkt Marjon niet aan sapjes en pakjes drinken. “Bern krije faak in pakje drinken mei nei skoalle, mar dêr sit in soad sûker yn.” Die suiker tast het gebit aan, heeft invloed op de suikerspiegel en zet het lichaam onnodig aan het werk, legt ze uit. Sûn Opsterlân stimuleert daarom het drinken van water op bijvoorbeeld scholen en sportverenigingen. “Yn Nederlân ha we de lúkse dat we gewoan wetter út de kraan drinke kinne.”

Marjon is ambassadeur van Sûn Opsterlân vanwege haar affiniteit met voeding, beweging en leefstijl. Met haar bedrijf Jouliette geeft ze individuele sporttraining, voedingsadvies en leefstijladvies. Ze is bovendien topkorfbalster en keerde na ruim twee jaar afwezigheid dit seizoen terug in de selectie van LDODK/Rinsma Modeplein. Als geen ander weet ze dat de omgeving het vaak moeilijk maakt om een normale en gezonde leefstijl aan te houden. De verleidingen zijn groot, fabrikanten promoten bijvoorbeeld hun producten met extra toegevoegde vitamines en mineralen. “Ast dêr net genôch fan witst, tinkst al gau: it sil wol goed wêze.” En hoewel kindermarketing in Nederland verboden is, zijn er voorbeelden van verleiding te over in de supermarkt. “Ik stean sels foar de ‘schijf van vijf’. Hâlde wy ús dêr allegear oan dan is der gjin oergewicht.” Koken zonder zakjes en pakjes hoeft geen culinair hoogstandje te zijn, verzekert ze. “En moatst net ferjitte: âlders bin de tagongspoart foar bern, sy moatte it foarbyld jaan.”

Als ambassadeur promoot Marjon Sûn Opsterlân onder meer door vlogs en blogs op Instagram (sun_opsterlan). De posts worden op de Facebookpagina van gemeente Opsterland gedeeld.

Gratis bidons

Om het drinken van water te stimuleren biedt Sûn Opsterlân scholen en kinderopvanglocaties eenmalig gratis bidons aan. Er zijn verschillende formaten: oefenbekers voor de jongste kinderen, 30 ml bidons voor de onderbouw en 50 ml bidons voor de bovenbouw. De bidons zijn onderdeel van een waterdrinkplan waarin iedere school beschrijft hoe het stimuleren van waterdrinken wordt aangepakt. Kijk voor meer tips op overdrinkwater.nl.