Nieuws

‘It kreake wolris, mar it kaam altyd wer goed’

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Voor Arjen en Tietsje Mulder-Bos uit Ureterp was het dinsdag een bijzondere dag. Zestig jaar geleden gaven ze elkaar het jawoord en ze zijn nog altijd gelukkig met elkaar. “It hat wolris kreake, mar it kaam altyd wer goed. Wy kinnen net sûnder elkoar.”

Arjen Mulder (83) werd aan De Feart in Ureterp geboren. Tietsje Bos (83) kwam in Kubaard op de wereld. Het gezin Bos verhuisde eind jaren veertig naar De Wilp. Ze kwamen elkaar toevallig tegen. Tietsje bracht haar zus naar de bushalte en Arjen maakte met een paar vrienden een fietstochtje. Het klikte volgens Arjen meteen wonderwel.

“Ik wie net sa’n flotte prater by de froulju, mar by har wie it gjin probleem. It wie in pittige tante en dat is hja noch.” De eerste de beste zondag die volgde, meldde Arjen zich al bij Tietsje thuis en hoewel het wel een half jaartje ‘uit’ was, kwam het meer dan goed. Ze trouwden in 1961 en gingen aan De Feart in Ureterp wonen. In 1968 volgde een verhuizing naar de Foareker in het dorp. “It hûs waard te lyts.”

Tietsje werkte bij het GAK, maar stopte na de geboorte van de kinderen. Die kwamen volgens Tietsje in zo’n rap tempo dat werk en gezin niet te combineren waren. Het paar kreeg acht kinderen, zes dochters en twee zonen, waarvan één levenloos geboren werd. “Wy binne ryk seinige mei bern en pake- en beppesizzers, 31 yn totaal”, vertelt Arjen.

Arjen werkte als chauffeur op een vrachtwagen, in de productie bij de zuivelfabriek in Marum en Osinga’s tabaksfabriek in Drachten, voor hij in 1967 bij Philips in Drachten aan de slag ging. Hier werkte hij, tot 1997, vooral in de bedrijfskantine. Mulder kijkt terug op een mooie tijd bij Philips. “It wie in goeie wurkjouwer, ik koe it prima fine mei de kollega’s.”

Het echtpaar blikt met tevredenheid terug op de afgelopen zes decennia. Het leven was goed voor hen. Er waren veel mooie ervaringen, vooral de campertochten naar de Duitse rivierengebieden vormen prachtige herinneringen. “De fyts gong mei, wy ha hiel wat kilometers ôflein. It wie genietsjen.”

Hoewel Arjen in 2019 met hartfalen in het ziekenhuis werd opgenomen, gaat het met de gezondheid van beiden goed. “Wy grieme wol wat troch”, zegt Arjen. “Ik ha in túntsje en kas dy’t ik sels ûnderhâld en ik mean self it gers noch. Ik ha fan alles te dwaan en ha der ek noch wille yn.”

Ook Tietsje verveelt zich niet. “Freegje my net wat ik allegear doch, mar de dagen fleane om.” Ze leest de krant uitgebreid en is actief op internet. “Ik wol witte wat der yn de wrâld te keap is.” Het paar is blij dat de activiteiten van de kerkgemeenschap inmiddels weer op gang zijn gekomen. Bovendien brengt de auto hen nog overal. “Wy geane gauris nei de bern ta.”

Het paar vierde dinsdag het zestigjarig huwelijksfeest in familiekring en met een bezoek van burgemeester Ellen van Selm.

Delen